toplumsal cinsiyet eşitliği

mistik penguen mistik penguen
istanbul sözleşmesi ile türk milletine dayatılan fitne projesi. sözleşmeye taraf olan ülkeler için militan feminizm'in kadın ve erkek rollerine dair insan fıtratına uymayan, üstelik taptıkları bilim tarafından da doğruluğu kanıtlanmamış bozuk fikirlerinden damıtılarak devlet politikası haline getirilmiştir. işin bir ucu alfred kinsey'e kadar uzanır. üst aklın dünyanın gelecekteki nüfusunu kontrol altına almak, fazla gördükleri nüfusu kademeli olarak önce yarıya sonra da dörtte bire indirmek amacıyla kurguladıkları bir proje aynı zamanda. çünkü dijital çağa geçişten ve işgücünde çalışan insanların yerini robotların almasından sonra hizmetlerini gördürebilmek için dörtte bir nüfus bile hâlâ çok fazla olacak onlar için. bunun için nüfusu azaltmayı amaçlıyorlar. onun da en pratik yolu kadın ve erkeğin ilk insandan günümüze yaratılıştan var olan aile kurucu özelliklerini bertaraf edici bir dönüşümden geçmekte. toplumsal cinsiyet eşitliği ailenin yok edilmesi için eşcinselliği teşvik ederek kadının kadınlığını erkeğin de erkekliğini sorgulattıran şeytanî bir ideolojidir.
bu ne ayak diye sorduğunuzda "kadın erkek eşitliği işte ayol, bunun neresi kötü" gibi masum argümanlar üzerinden yürüdüklerini görürsünüz. hatta öyle ki diyanet bile bir ara zokayı yutmuş, -güya onu sözde islâmî bir havaya büründürecek ya- adına "toplumsal cinsiyet adaleti" diyerek eğitimler ve paneller düzenlemişti. bu proje ile türkiye'de son on yılda hükümetin de desteğiyle gençliği ifsad ettiler. allah'tan millet yeni uyandı da ufak tefek "ne oluyoruz?" demeye başladı. yoksa üç beş yıla ailenin geri dönülemez bir bataklığa girmesi kaçınılmazdır.
bu konuda türkiye'de takdire şayan çalışmalar yapan dr mücahit gültekin tarihi perspektifiyle beraber meseleyi iki bölümlük videoda özetliyor. olayı anlamak isteyenlere hararetle tavsiye olunur.