toplumsal gelişmede kadının konumu

karl radek karl radek
bir alexandra kollontay kitabı...

''kadının üretimdeki yeriyle toplumdaki konumu arasında son derece sıkı ve organik bir bağ vardır. bu, en iyisi, esaslı bir şekilde kafanıza yerleştirmeniz gereken bir tür sosyoekonomik yasadır. o zaman, kadının çok yönlü kurtuluşu için çalışmayla ilişkili bütün sorunları kavramanız önemli ölçüde kolaylaşacaktır. birçokları, insanlığın henüz vahşilik ve barbarlık durumunda bulunduğu ilkçağlarda kadının durumunun bugünkünden daha kötü olduğuna, evet gerçekte bir köle yaşantısı sürdüğüne inanıyor. bu doğru değildir. kadının kurtuluşunun, kültürün ve bilimin gelişmesine bağlı olduğunu, bir halk ne kadar uygarsa, kadınların da o denli özgür yaşadıklarını varsaymak yanlış olur. ancak burjuva biliminin temsilcileri böyle bir şeyi öne sürebilir. kadını kurtaracak olanın kültür ve bilim değil, tersine, kadının toplum için yararlı ve üretken çalışma yürüttüğü ekonomik sistem olduğunu biliyoruz. komünizm böyle bir ekonomik sistemdir.''
acarabi acarabi
olmazsa olmazlardandır.
kadını arka plana iten ve adeta yokmuş gibi sosyal hayatı düzenlediğini ve yaşadığını zanneden ülkelere bakmak yeterlidir.
bir türlü yere göğe koyamadığımız ülkemiz dahil.