tranşe

ontolojikvaka ontolojikvaka
fransızcadaki tranche yani dilim kelimesinden türkçeye geçtiğini düşündüğüm kelimedir.
bazen yollarda denk geliriz: belediyeler önce asfalt dökerler sonra da bazı alt yapıları öncesinde imal etmeyi unuttuklarını farkederler(¡) ve yolların kenarından kesim makinaları ile birbirine parelel olacak şekilde yol boyunca kesimler yaparlar. bu kesim yapılan iki hattın arası (genelde 60-100cm'dir) kazılır. hafriyat uzaklaştırılır ve alt yapı döşenir. bazen elektrik og hattı bazen fiber bazen pis su, doğalgaz veya yağmur suyu hattıdır.

neyse ne...

sonra harita okuması yapılmadan (¡) üzeri kum, tuğla veya beton ile kapatılır. bu işleme ise gömlekleme denir. geri kalan boşluk ise tekrar doldurulup ülkemizin yüksek standartlarında kompaktörler ile sıkıştırılıyormuş gibi yapılır. ve üzerine asfalt yaması yapılarak kontrol mühendislerine teslim edilir. sonra yeterli sıkıştırma yapmadıkları bu toprak zamanla (yağışların da etkisiyle) çöker ve asfalt satıhını boylu boyunca göçertir. ve sonra da tekrardan yapılması için yeni bir ihaleye çıkılır. işte bu işlemin adına tranşe denir. yapılan işçiliğe ise tranşe işçiliği;
etrafına çekilen güvenlik şeritleri, trafik levhaları bütününe de rakortman denir.