tretman

enstantane insan enstantane insan
sinopsisten daha uzun senaryodan çok çok kısa tanıtıcı yazıdır. klasik tanım ile sinopsis bir cümle iken tretman paragraftır senaryo da hikayenin ta kendisi.
carlito carlito
tretman pratikte sahne sıralamasıdır. 120 sahnelik (örnek sahne sayısı) bir senaryonun ön görülen -planlanan- bütün sahnelerinin dizilimidir.
fenacore fenacore
olması gereken özellikler;
-dramatik yapı kurulur. olgular sıralanır. olayların bağlantıları sağlanır. konunun gelişme ve çatışma(conflict) noktaları belirlenir.
-kişiler karakteristik özellikleri ile tanıtılır, kişiler ve onların ortaya koyduğu olaylar irdelenir.
-diyalogların sadece en önemlileri yazılır. bunun dışında diyalog içermez
-ele alınan öykünün yalnız ana hikâyesi değil, yan hikâyeleri de belirlenmiş olur.
-her anlatım her cümle filmdeki görüntülere uygun olacak bir biçimde yazılır.
-geniş zaman kipiyle yazılması beklenir.