triton

prusa prusa
1846'da william lassel tarafından keşfedilen neptün'ün en büyük uydusu. yarıçapı 2000 km'dir. özelliği, gezegen etrafında dönme yönünün ters olmasıdır. triton, saat yönünde döner. muhtemelen bir uydu olmayıp, kuiper kuşağı cisimlerinden biri iken neptün'ün çekim gücü tarafından yakalanmış bir cisimdir.
eltaeb eltaeb
neptün'ün dev uydusudur. bağımsız bir uydudur. bağımsız bir göktaşıyken bir başka göktaşıyla çarpışarak gezegenin yörüngesine girdiği üstünde bilim dünyasında tartışmalar vardır. neptün'ün triton gibi büyük bir göktaşını nasıl kütleçekim alanına dahil ettiği astronomlar için bir soru işaretidir. son yıllarda yapılan gözlemlerde, güneş sistemi'nin dış kısımlarındaki kuiper kuşağı'nda irili ufaklı göktaşlarının birbirleriyle çiftli oluşturdukları tezi ağırlık kazandı. uydunun alışılmadık konumunu açıklayan yeni teze göre, dev göktaşı triton da günes sistemi'nin ilk çağlarında bir başka göktaşı ile bir çift oluşturuyordu.
gregor41 gregor41
triton; çözülmeyi bekleyen bir aralıktır. örneğin "fa - si" aralığı.
çünkü "fa" ve "si", "sol 7" akorunun temelini oluşturan "yedinci" ve "üçüncü" seslerdir.
"fa", "mi"ye, "si" de "do"ya gitmek ister. "do" ve "mi" de "do majör" akorunun önemli iki notasıdır. zaten "sol 7" akoru da "do maj 7" akorunun dominantıdır.
"fa - si" aralığının gerginliği işte bu "çözülmeyi bekleme" hissinden doğmaktadır. adı bu yüzden "şeytan aralığı"dır.
adının "triton" olması da 3 tam sesten meydana gelmesindendir.