tuğrul

moiralar moiralar
aşığım deliler gibi.bir sene bekledim ve bir ömürde bekliceğim erkek.
aşkın ne oldugunu onunla birlikte gördüm.asla ondan vazgeçmek istemem.
serafin serafin
büyük selçuklu devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. gaznelilerin, selçuk beyin oğlu arslan yabguyu esir almasından sonra,tuğrul kardeşi çağrı beyler selçukluların başına geçti. selçuklulara yeni bir yurt arayan tuğrul bey komutasındaki türkler horasan'a göç ettiler. gazneliler, güçlenen selçukluları tehdit olarak gördü ve onlara savaş açtılar. kardeşi çağrı bey'dir. oğuzların kınık boyundan selçuk beyin torunudur. babası mikail, gaza akınında şehit düşünce, dedesi selçuk’un yanında büyüdü. çocukluğu cend'e geçti. 1016 yılında selçukluların başìına geçti. altun can hatun ile evlendi. 1028-1029 yılları arasında kardeşiyle birlikte merv ve nişabur kentlerini ele geçirdi. buhara ve balh kentlerine seferler düzenledi. 1038 yılında nişabur'da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında gaznelilerle yaptığı dandanakan savaşı'nı kazanarak gazne devleti'ne karşı selçukluların üstünlüğünü sağladı. kardeşi çağrı bey'i horasan valisi tayin eden tuğrul bey i̇ran'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve selçuklu topraklarını anadolu'ya kadar uzandırdı. 1060 yılında fatimilerin eline geçmiş olan bağdat'ı ele geçirdi. abbasi halifesi kaim'in tekrar bağdat'a dönmesini sağlayan tuğrul bey, halifenin kızı seyyide fâtıma el-betül ile evlendi. halife kaim , tuğrul bey'i "doğu'nun ve batı'nın sultanı" ilan etti. zamanında güç ve nüfuz sahibi ünlü sufilerle çok yakın temaslar kurmuştur, bunlardan biriside dönemin kalenderi şeyhi ve şair baba tahir-i uryan-ı hemedani'dir. i̇lk eşi tutulmuş olduğu hastalıktan 1060 yılında cürcan'da vefat etmiştir. eşini kaybetmekten derin üzüntü duymuş olan tuğrul bey, eşinin cesedini büyük selçuklu devleti'nin başkenti rey kentine getittirmiş ve orada defnettirmiştir. tuğrul bey 4 eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak i̇ran'ın rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni alp arslan geçmiştir.
tuğrul tuğrul bey veya toğrül, tuğril, toghrïl beg, tam adı: rükneddîn ebû talîb muhammed tuğrul-bey bin mikail) ( arapça: طغرل بك; farsça: طغرل بیک) (d. ... wikipedia