tümör

greeen greeen
kanserli hücrelerden oluşan kitle
iyi huylu veya kötü huylu olabilir, kötü huylu olanları dallanır budaklanır, durdurmak daha zordur
gxix gxix
prof. dr. ömer günhan'ın söylediğine göre ne yapacağı hiçbir zaman kesin olmayan oluşumlardır. hangi tümörün ne zaman nerede oluşacağı, oluştuktan sonra ne kadar gelişeceği, gelişiminden sonra metastaz** yapıp yapmayacağı, eğer yapacaksa bu metastazın nereye olacağı.. bunların hiçbirine kesin bir şekilde "şöyle olacak" diyemezsiniz.
nasy nasy
hafızalarımıza öyle kazınmış bir kelimedir ki ismi bile ürpertir insanı..ur ise aynı anlamı taşıyan daha soğuk bir kelimedir. o yüzden ödem şeklinde bahsedilir eğer yanınıza yaklaşmışsa..korkutur insanı adı bile hele bir de yakınınızda değer verilen ve sevilen bir insanın ismiyle aynı cümlede geçiyorsa. ama iki gruba ayrılmıştır bunlar: iyi ve kötü olanları. kötüleri çoğalarak kanser yapan hücrelerdir. iyileri ise kanser riski taşımaz yanlız periyodik olarak doktor kontrolleri gerektirir ve insan onunla yaşamayı ister istemez öğrenmek zorunda kalır.
angelic angelic
iyi huylularına dişi,kötü huylularına erkek denir doktorlar arasında.(bkz: buyur burdan yak)
tanrı eş dost tanıdık tanımadıkların bünyesinden esirgesin iyisini de kötüsünü de lazım değil.
kırmızı japon balığı kırmızı japon balığı
(bkz: neoplazi)

yani; normal doku büyümesini aşan ve bulunduğu doku ile paralel olmayan bir büyüme hali. bulunduğu doku ile paralel olmaması demek; örneğin meme dokusunda kemik hücrelerinden oluşmuş bir tümöre rastlanabilir. çünkü tümör embriyo dönemindeki hücrelerden köken alır ve bildiğiniz gibi embriyo hücrelerinin her türlü hücreyi oluşturma kabiliyetleri vardır. bu böyle bi' kenarda dursun, büyüme hızına gelecek olursak;

yine embriyodan bahsedeceğiz. madem tümör embriyonal hücrelerden köken almış, büyüme hızı da bir embriyonun büyüme hızından büyük olamaz. şu an kabul edilen bu, daha hızlı büyüyeninin varlığı saptandığında bu bilgi de kendi kendini çürütmeye programlandı.

yine bilindiği gibi iki tür tümör var. iyi huylu - aynı zamanda selim ya da benign de denir bunlara. - ve kötü huylu - malign - tümörler.

iyi huylu tümör oluştuğu dokuda lokalizasyonunu çoğunlukla koruyan, yayılmayan, kanser oluşturmayan tümörlerdir. ve alındıktan sonra çoğunlukla tekrar oluşmazlar. primer olarak yaşam tehditi oluşturmazlar. fakat ödem, basınç, konjesyon, fonksiyon bozukluğu, iskemi gibi bir çok patolojik oluşuma sebebiyet verdiklerinden sekunder hastalıklara hatta ölümlere etken olmaları söz konusudur.

kötü huylu tümörler ise çevreye ve uzaklara yayılan bulunduğu veya gittiği bölgede -metastaz- yıkım oluşturan tümörlerdir. kanserli dokulardır, anormal ve kontrolsüz olarak çoğalırlar.

tümör iki kısımdan oluşur, tümörün parankimi, yani tümörü yapan doku ve tümörün stroması, destek dokusu; bağ doku ile kan ve lenf damarları. parankim dokusu tümörün sınırsız olarak üreyen çeşitli hücre ve dokularıdır. stroması ise bu üreme süresince tümörü besleyen dokudur. eğer bir tümörün parankim kısmı, stroma kısmına göre kontrolsüzce büyür gelişirse o tümör ölmeye mahkumdur. bu iki kısmın birlikte koordineli bir şekilde büyümesi gerekmektedir ki tümör varlığını koruyabilsin.

ayrıca tümörler farklılaşma özelliklerine göre iyi diferensiye ve kötü diferensiye olmak üzere ikiye ayrılırlar. başta söyledik ya, bu hücreler embriyodan köken alıyor ve embryo nasıl her hücreyi oluşturabiliyorsa bunlar da aynı şekilde alayını oluşturabiliyorlar falan diye... işte iyi diferensiye olmuş tümör hücrenin embriyonik -ilkel- halinden oldukça farklılaşmış, gelişmiş hücrelerden oluşmuş tümördür. kötü differensiye bir tümör ise embriyonik hücre yapısını henüz çok geliştirememiş, farklılaşamamış tümörlerdir. böyle tümörlere atipik / indiferensiye / anaplastik tümörler de denir.

üreme özelliklerine göre de tümörler yine ikiye ayrılıyorlar. tümör hücrelerinin yalnızca orta kesiminin çoğalma yeteneği varsa ve hatta tümör kitlesinin çevresinde fibröz bir kapsül bulunuyorsa, böyle tümörler metastaz yapamazlar ve böyle büyüyen tümörlere ekspansif büyüyen tümörler denir. iyi huylu tümörlerin çoğalmaları bu şekilde gerçekleşir.

infiltratif büyüyen tümörlerde ise çoğalma gücü tümörün çevresindeki hücrelerde yoğunlaşmıştır. bu kıyı kesimdeki tümör hücreleri aşırı bir canlılığa sahip olup, hızlı ve düzensiz bir biçimde üreyip çoğalırlar. çok sayıda mitoz gözlenir ve aşırı derecede sayılarını arttıran hücreler daha çok besin ve oksijene gereksinim duyarlar ve bu gereksinim karşılanamayacağı için -stromanın parankim hücrelerine oranla yetersiz kalması.- tümör hücreleri ölür demek isterdim ama, kendilerine yeni yer bulmak üzere komşu hücrelere yayılarak dokular arasına sızarlar. bölgede dejenerasyon, hatta nekroz -hücre ölümleri.- gözlenir. bu şekilde büyüyen tümörler, karşılarına çıkan kemik dokusunu bile yıkıma uğratarırlar. kötü huylu tümörlerin çoğalma şekilleri de özetle böyledir.
ropte ropte
başta korkutan, iyi huylu olduğu öğrenildiğinde sevindiren zıkkım! mevcudiyetinin öğrenildiği zaman dilimi ile huyunun suyunun öğrenildiği zaman dilimi arasındaki süre ise bir ömre bedel.
liane liane
bilinenin aksine kanser demek değildir.
şişlik, kitlesel yeni oluşum da denebilir.

kansere ilerleme ihtimali olabilir de olmayabilir de.
yıktım perdeyi eyledim viran yıktım perdeyi eyledim viran
kanser veya değil, her halükarda insanı ürküten sağlık sorunu. annemde çıktı misal şu sıra. yarın emar sonuçları alınacak ve doktor hakkında yorum yapacak, kararlar verecek. bir belirsizlik, bir bekleyiş. can sıkıcı. ne olacağını bilememek. ve aciz insan çaresizliği..
59yasemin 59yasemin
prolaktin tahlilimin yüksek çıkmasıyla hipofiz mr'ı isteyen doktorum beynin hipofiz bezi kısmında milimlik tümör tespit etti. şuan rahatsız etmiyor baş ağrısı vs yapmıyor o yüzden pek takmıyorum.
hayırlısı artık::)
1