türk aile yapısı

fantaghiro fantaghiro
türk islam sentezi zırvaları uyarınca hazırlanmış bir model. sapına kadar ataerkil, sapına kadar otoriter bir yapı. muhafazakarlık çimentosuyla inşa edilir. böyle bir aile içinde bireyin özgürlük talepleri kabul edilemez. bekar yetişkin çocuklar, ekonomik durum bunu gerektirmese bile aileyle oturmak zorundadır. yani ekonomik yönden bağımsız olmaları, evden ayrılmalarını haklı çıkarmaz. hele hele kız çocukları için bu kural daha da sıkı olur. bunlar mümkünse ailesinin bulunduğu şehirde bir üniversiteye gitmelidir. o da olmadı her an kontrol edilebileceği yakındaki bir şehirde okumalıdır. uzaktaki bir şehirde ise okul süresince yurtta kalır. (zira bilindiği üzere büyük çoğunluğu reşit öğrencileri kabul eden kız yurtları, özel olsun devlete ait olsun, kusursuz bir şekilde namus bekçiliği yapabilmektedirler. kız yurtlarında kızlar öyle kafasına esen saatte yurda giremez, haftasonu çıkamaz, veli(!)den onaylı imzalı kağıt getirmesi gerekir.) erkek çocuklar kız çocuklar kadar olmasa da baskı altındadırlar. gerilim yaratan baba otoritesi altında yaşamak, kafasına estiği gibi takılmaktansa babanın kurallarına uymak, annenin sağladığı konfor yüzünden rahata alışıp kendi kıçını toplama becerisi kazanamamak gibi nedenlerle birey olmayı başarmaları zorlaşır. bu tip ailelerin çoğunda ekonomik kaygılar, sevgi ve bağlılık gibi olguların önüne geçer. türk aile yapısı bal gibi de her yönüyle birey olmayı, dolayısıyla medenileşmeyi engelleyen iki yüzlü ahlaki değerlerden müteşekkil köhne bir yapı. aile, adorno'nun dediği gibi "toplumun lanetli üreme hücresi" ise türk aile modeli bunun şahikası. muktedirlerin türk aile yapısını övmesi, rtük gibi kurumların korumaya çalışmasının tek nedeni, bireye karşı duyulan korku. çünkü muktedirler gayet iyi bilir ki kimlik edinmiş, "ben" olabilmiş birine hükmetmek; kimlik edinememiş ancak eğreti kimlik giyinmiş "biz" olan birine hükmetmekten, ona söz geçirmekten çok daha zordur. türk toplumu bugün ekseriyetle "biz"den başka birşey bilmeyenlerin toplumu.
bu başlıktaki 51 giriyi daha gör