türk aile yapısı

çekirdekailem çekirdekailem
ataerkil aile örneğidir. ancak bölgelere göre ciddi farklılıklar görülür. batıdan başlayalım: marmara ege ve akdeniz bölgelerinde kurallar daha esnektir. anne bilinçli ise evde ağırlığı hissedilir, yani modern aile özelliği daha belirgindir. çocuklarında söz hakkı vardır. turizm geliştikçe bu özellikler artar.
karadeniz ve iç anadolu bölgelerinde babanın otoritesi de korumacılığı da daha yüksektir. bilinçli bir anne az da olsa en azından ev içinde sözünü söyleyebilir, çocuklarını kollayabilir.
doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise tam bir ataerkil sistem vardır, törelerin etkisi sürmektedir ve bilinçli bir anne ancak eşini ikna edebilirse diğer insanlara hissettirmeden çocuklarını savunabilir.
bunlar elbette genellenmemesi gereken basit değerlendirmelerdir. her ailenin kendine has özellikleri daha önemlidir. her yerde kaderim böyleymiş diyerek çaresizlikten yürütülen evlilikler de var, eşlerin ve çocukların birbirine sevgi saygı ve anlayışla yaklaştıkları örnek çekirdek aileler de.
bu başlıktaki 51 giriyi daha gör