türk bayrağı

1 /
üç kademeli su ısıtıcısı üç kademeli su ısıtıcısı
zemin rengi kırmızı ile değil al sıfatıyla nitelenen bayraktır; türk bayrağı kanunu metninde bu böyledir.

bayrağın simgeleri (ay ve yıldız) için öne sürülen çeşitli iddialar vardır. bunlardan birisi ve en çok bilineni, kan gölünde yansıyan ay-yıldız görüntüsüdür. internette yaptığım küçük bir araştırma sırasında gördüğüm resimlere göre, 1. kosova savaşı sırasında ay ve jüpiter'in konumları bayrağımızdaki ay-yıldız ikilisine benzer bir yansımayı mümkün kılmaktadır. kanımca, bir bayrak için bu kadar basit gerekçelerle simge kullanmak akıl kârı değildir.

bir diğer iddia, hilalin islam öncesi arap medeniyetinde kutsal kabul edildiği (üç büyük puttan lat'ın simgesi olduğu söylenir) ve bu kutsallığın islam döneminde de devam ederek, neticede islamı kabul eden türklere geçtiği ve sancaklarda kullanıldığı (üç hilalli sancaklarda kullanımı bununla paralellik gösteriyor bence); yıldızın da hz meryem'in simgesi olarak kiliselerde kullanıldığı ve fatih sultan mehmet'in, istanbul’u fethettiğinde bu simgeyi sancağa eklediği şeklinde ifade edilir.

bir diğer iddia da, hilalin eski yunan tanrılarından istanbul’un koruyucusu artemis'i ve beş köşeli yıldızın hz meryem’i simgelediği, bu simgelerin constantine tarafından, istanbul hıristiyanlığın başkenti ilan edildiğinde birleştirilerek istanbul’un simgesi olarak kullanıldığı (constantine'in sadece yıldızı getirdiği, halkın ise hilalden kopamadığı da iddia edilir), ve fetihle birlikte türkler tarafından kullanılmaya devam ettiği yönündedir.
(bkz: ıs the crescent moon a symbol of ıslam? what is the history behind the crescent moon symbol? what does it symbolize or mean? how and when did it become associated with the faith of ıslam?... about )

osman günsel topbaş ise iddiasında "tarihi ve arkeolojik çalışmalar, hilal ve yıldız sembolünün kullanımını bir tarafta sümerlerin inanışları vasıtasıyla orta asya şamanizmine ve türklerin atalarına, diğer tarafta ise amerika yerlilerinin şamanizmine dayandırmaktadır. bugün türk bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin türk’lerin de ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz." demektedir.


bayrağın rengine gelince... yine osman günsel topbaş'ın iddiası, al rengin türklerde kutsal bilindiği şeklindedir. "al bayrak", "al kan", "allamak pullamak" gibi kullanımları bu iddiasına dayanak yapan topbaş, "eski türk inancına göre, tek tanrı veya gök tanrı'nın gökte olduğunun tasavvuru ile başlarına giydikleri börkün, tanrıya karşı olan, yani tepe kısmında genellikle kızıl yahut al renk kullanmışlardır." demektedir.
kan ve kefen kan ve kefen
hiç bir gücün yere indirmeye yetmeyeceği, dalgalanırken insanın tüylerini diken diken eden ve her noktasında şehit kanı olan bayraktır. bu ülkenin bayrağıdır. uğruna şehit olanlar sayesinde asla indiremeyecek olan cihana bedel bayraktır...
thedewil thedewil
anayasanın üçüncü maddesi ile "beyaz ay yıldızlı" olması korunmuştur;

madde 3.– türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir.
bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
millî marşı “istiklal marşı”dır.
başkenti ankara’dır.

fakat; "beyaz al yıldızlı" ibaresi dışındaki her türlü değişiklik, "türk bayrağı kanunu" üzerinde değişiklik yapılarak sağlanabilir. keza; bu anayasa türk bayrağı kanunu ile belirlenen ölçü ve esasları ne yazık ki koruma altına almamıştır. daha da vahim bir senaryo için;

(bkz: anayasa mahkemesini kapatabiliriz/#1557304)
misuf misuf
okuduğum lisede* resim dersinde 1 ay boyunca doğru ölçülerde çizilmesi öğretilen bayrağımız. bugün tesadüfen çizilme kurallarına rastlayınca buraya eklemek istedim.

bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır:

1. bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,
2. ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.
3. ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,
4. ayın dış çemberinin çapı, bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,
5. ayın iç çemberinin çapı, bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçuş yönüne doğru bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır,
6. ayın ağzı uçuş yönüne bakar,
7. yıldız, çapı bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir. yasada, yıldızın uçlarından biri, bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri noktada çizilmiştir. bu nokta ile iç çemberin uzaklığı için yasada verilen rakam, eğer yasadaki şekil doğru ise, yanlıştır. ancak, yasadaki şekle uygun bayrak çizmek için bu rakamın verilmesi de gereksizdir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/b/b6/T.C._Bayra%C4%9F%C4%B1_%28k%C4%B1lavuzlu%29.png

resimde:
g ==> genişlik ==> 18 birim
a ==> dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi ==> 9 birim
b ==> ayın dış dairesinin kutru (çapı) ==> 9 birim
c ==> ayın iç ve dış merkezleri arası ==> 1,125 birim
d ==> ayın iç dairesinin kutru (çapı) ==> 7,2 birim
e ==> yıldız dairesinin, ayın iç dairesinden olan mesafesi ==> 6 birim
[yasada e değeri 1/3 g (yaklaşık 267/800 g) olarak verilmiştir. eğer yasada çizilen bayraktaki yıldız dairesinin hilalin uçlarından geçen doğruya teğet olduğu varsayılırsa, e değeri trigonometri kullanarak 279/800 g olarak hesaplanabilir. bu varsayımda e değeri bilinmeden de bayrak çizilebilir. aradaki fark e için yaklaşık yüzde 1,5 g değerine karşılık gelir. bu fark küçük olmakla birlikte sonuçtaki görünüşler farklıdır. çeşitli kaynaklarda ve uygulamada görülen bayrakların çok büyük çoğunluğu yasada çizilmiş olan şekildedir. ]
f ==> yıldız dairesinin kutru (çapı) ==> 4,5 birim
l ==> boy ==> 27 birim
m ==> uçkurluk genişliği ==> 3/5 birim

türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

türk bayrağı - vikipedi kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan bayrak ilk kez osmanlı devleti tarafından 1844 yılında kabul edilmiştir. bayrak, 29 mayı... wikipedia

bu kadar laftan sonra elin hollandalısının mart ayında çıkan bir habere göre türk bayrağı'ndan paspas yapması üzerine ne gibi gelişmeler yaşandı çok merak ediyorum.
edit: haberin linki:http://www.sabah.com.tr/2007/03/27/gnd95.html
zeus zeus
anlamını ve türkler için değerini birincil kaynaktan üstüne bastıra bastıra -milliyetçilik falan yaparak değil ama- anlatınca, tek tip model renk dikdörtgenlerinden oluşmuş bayrakların vatandaşlarını baya bir etkileyen bayrak olmuştur..

bahsi geçen olay; erasmus projesi kapsamında kapağı italya'ya atmış bir grup türk gencinin ülke bayrakları anlamlarını yine multi nasyonel bir ortamda anlatmaları sonucunda gözlemlenmiştir..nitekim bayrağın üzerindeki ay ve yıldızın aslında nerden referans alındığı, neye hitap ettiği bilinmemektedir..öğrenildikten sonra izlemlenen tepkiler kesinlikle garip olmuştur..

- şimdi bayraklarını anlatma sırası türklerin.. (gülüşmeler)
- şimdi şöyle gençler..bayrağımızın rengi, belki herkes bilmiyordur (eziyor bi de bak), al'dır..kan kırmızı rengindedir..bu renk osmanlı imparatorluğunun gerçekleştirdiği başarılı bir savaşta (1. kosava savaşı) şehit düşmüş askerlerimizin kanını simgeler..ve üzerindeki ay yıldız, savaş meydanı yerindeki bu kan üzerine parlak bir gecede yansımış gökteki ay ve yıldızdır! simgelerden ay, tahmin edersiniz ki dinimiz olan islamiyetin bir simgesidir, siz nasıl haç koyuyorsunuz ya bayraklarınıza, onun gibi işte..yıldız ise türklüğün bir simgesidir..bize ait karakteristik özelliklerin bir simgesidir yani..
-woouuuvvvv, holy shit! (şaşırmalar)
-düzgün konuş lan (pis bakış)

böyle bir ortamda bizi şaşırtan demeyelim de ilginç gelen tek bayrak anlamı ise ingiltere'ninki olmuştur..ballandıra ballandıra anlattıklarındandır..ya da ingiliz aksanında da olabilir..
1 /