türk ırkının üstünlüğü

eleanor eleanor
nasyonalizm..tüm dünyada hortlatılmaya çalışılan mikro milliyetçiliğin türkiye yansıtması..gereksiz dayanaksız saptama bile olmayan saçmalık..hiçbir ırk yekdiğerinden üstün ya da aşağı değildir.bu az gelişmiş ülkelerdeki insanların gelişmiş ülkelere duydukları kıskançlığın, onların karşısında duydukları ezikliğin dışavurumudur aslında..ari ırk v.s gibi saçmalıklarda aslında tamamen o gelişmiş ülkelerdeki yine ezilmiş insanlarının, hayatta kendi adına hiç bir kazanımı olmamış sadece lümpen olmayı başarabilmiş insanlarının kendi kişisel ezikliklerini gidermeye çalıştıkları bir yöntemdir bu kadardır..aklı başında insanların hiçbir şekilde arkasında durmayacağı hatta katıla katıla güleceği bir açıklama...
bu başlıktaki 94 giriyi daha gör