türk ırkının üstünlüğü

böcek böcek
türk ırkı diye bir ırk yoktur.

ırk, ırsi olarak nesilden nesile geçen, belirgin fiziksel özelliklere sahip büyük insan topluluklarına denir. genetik farklılaşmaya, çevreye ve ırkların karışması faktörleri ile değişime uğrayabilir ırklar.
çok belirgin özellikleri olabilir (zencilerde kalın dudak, tiftik saç, vs) yada genelleşmiş özellikleri olabilir ırkların.
ırk ayrımı için ilk olarak renk kullanılmıştır. beyazlar, sarılar, kırmızılar ve siyahlar gibi. saç şekli, göz rengi, boy uzunluğu, kafatası, kulaklar gibi unsurlar da kullanılmıştır daha sonraları.

bir ırkın üstünlüğünden bahsedeceksek, siyahların beyazlara, kalın dudaklıların ince dudaklılara, kısa bacaklıların uzun bacaklılara üstünlüğünden bahsedilebilir. (üstün oldukları için değil aklıma geldikleri için söyledim.)

yani, türk ırkı diye bir ırk olsa imiş, bu başlık anlamlı olabilirmiş. yunanların da çok köklü bir tarihi var, onların sözlüklerinde de yunan ırkının üstünlüğü diye başlıklar olabilir. tarihi bilmek güzel, yerinde kullanmak daha güzel.
bu başlıktaki 94 giriyi daha gör