türk kızı

overload overload
ortalama boyu 1,65 , ortalama kilosu 60 kg civarında olan genellikle kara kaşlı kara gözlü ana dili türkçe olan dişi varlıklara verilen isim.
yaşamlarını sürdükleri topluma göre şekil aldıkları gözlemlenmiştir. bu durum onların ikiyüzlü görünmelerine sebep olur. bazıları davranışlarıyla bu kanıyı destekler. konuyu örnekle açıklayacak olursak ( örnekler gerçek ancak habitat değiştirilmiştir.) lisede erkek ağırlıklı bir okulda okuyan örneğimiz, çok fazla rakibesi olmadığından kendisini rekabet ortamında görmemekte bu yüzden de oldukça yapay bir değerleme ve işleme mekanizmasını çalıştırmakta bir beis görmemektedir. bu durum sosyal ilişkilerine de yansımış orada da oldukça " sınıfsal" yargılamalar yapmaktan geri durmamaktadır. zaten türk kızlarının ilişkilere materyalist yaklaşımı garipsenmediğinden bu durumları tepki görmez. kendisi ile tanışma istemlerini ya da kendisinden "bulunduğu toplum normlarına göre" sosyal statüde " aşağıda" olanları da aşağıladığı da sık sık gözlemlenmiştir.
fakat örneğimiz üniversiteye gittiğinde durumlar bu kez farklıdır. örneğimiz kız ağırlıklı bölümde hatta fakültede okuduğundan bu kez rakibeleri fazla ve ondan görece daha güzeldir. arz- talep eğrisinde neredeyse orjine eşit olan kızımız değerleme ve işleme mekanizmasını önce esnetir ardından tamamen kapatır. kısaca materyalist kız gitmiş yerine " halden anlayan, hamarat ve sosyalist " kız gelmiştir. sosyal statüye karşı çıkan hatta nefret eden bir profil çizen örnek aslında bir " aydınlanma " ve ya " kültürlenme" değil yalnızca içinde bulunduğu şartları kabullenmeme güdüsüdür. kendi değer yargılarına göre o sınıftan ya da statüden kurtulmanın yolu zengin ya da zengin adayı ( doktor olanlar revaçta) adayı bulmaktan geçmektedir. ve piyasa oldukça rekabetçidir. ( bu durum genellenecek kadar yaygındır.) etrafında muhtelif bir aday varsa mevzu bahis örneğimiz olan türk kızından daha hamarat , daha güler yüzlü , daha sevimli bir kız varsa muhtemelen o da aynı ya da bir başka avın peşindedir.
bu ve buna benzer davranışları çok sık sergilemelerinden dolayı ikiyüzlü gibi sıfatlarla özdeşleştirilebilirler.
genellikle yüzlerinde birden fazla maske olduğundan dolayı teatral yetenekleri gelişmiştir fakat yine kendileri gibi teatral yetenekleri üst düzeyde olan ve hormonları ile hareket eden adamlara kapıldıklarından (karma?!) tıpkı rte ve çetesi gibi " mağduruz!" yapmaktan kaçınmazlar. bir ya da daha fazla kalpleri kırmaktan çekinmedikleri gibi. kalpleri kırıldığında, erkekler çok aşağılık diyerek vicdan yaparlar.
elbette bu genel tablonun dışında bulunan kızlar mevcuttur ancak anekdot olarak belirtmek isterim ki ben şimdiye kadar bu tablonun dışında kalan yüzünde maskesi olmayan gerçek manasıyla " farklı " sayılabilecek bir türk kızıyla bırakın flört etmeyi tanışmadım bile. dolayısıyla iş bu tezim henüz bir antitez ile çürütülmemiş olup gerçekliğini nezdimde hala korumaktadır. bir diğer tez ise ( bu bana ait değil.) " allah türk erkeğini , onlara bir türk kızı göndererek lanetlemiştir. " yahudilere yapılmadı lan bu.
bu başlıktaki 1358 giriyi daha gör