türk milleti

1 /
tainakan tainakan
moğollar, japonlar ve kızıl derililerle aynı kökenden gelirler. türk adının çıkışı yenidir ancak geçmişinin sümerler ve iyonlara gittiği de söylenir.
workinglynx workinglynx
türk milleti tarihin hiç bir döneminde esaret altına girmemiştir, bu yönüyle kurda benzetilir çünkü kurdu da asla bağlayamazsınız bir yere. bu nedenledir ki türk efsanelerinde hep kurt vardır. tarihte çağ açıp, çağ kapatan, bizans, çarlık rusyası, mısır, iran vs. birçok büyük imparatorluğu çökerten bir millet olarak yer alır. türk milleti kurduğu bütün devletlerde, fethettiği bütün yerlerde adalet ve hoşgörüyü esas almıştır, bu hoşgörü sayesinde de türklerin himayesine giren hiç bir millet asimile olmamış, benliklerini yitirmemişlerdir. eğer tersi bir durum olsaydı şu anda hala dünyanın en çok konuşulan dili türkçe olur, sayıca en fazla olan millet türk milleti olurdu. bunlarla gurur duymak ama bunları tarihte bırakmamak bugünlere taşımak gerekir
dna dna
bağımsızlık kanına işlemiş bir devlettir bu iyi birşey olsada her zaman sayılmaz. tarihte türkler kendi egemenlikleri için hep birbirlerini harcamışlardır. fethettiğiniz yerlerdeki yabancılara iyi ve hoş görülü davranırsanız size saygı duyacaklardır. fransız ihtilaline kadar bu böyle olmuştur. fakat türkler bir devlete bağlı kalmak yerine(bu türk devleti olsa dahi) her zaman en üstte olma amacı içindedirler. bu tarihte sık sık görülmüştür. siyasi otorite zayıfladığında ilk isyan türk beyliklerinden çıkar ilk bağımsızlıklarını türk beylikleri ilan eder. kendi ordusunu ilk türk valileri çıkarır gibi. osmanlı devletinde bu konu uzunca tartışılmış çözüme bağlatılmaya çalışılmıştı zira sefere giderken başkent istanbul boş kalıyordu ve başka bir beyliğin kendi bağımsızlığı ilan etmesi kaçınılmazdı. bu yüzden osmanlı istanbul a sadece devşirmelerden oluşan kapı kulu askerlerini yerleştirmiş hiçbir türkmen beyliğini barındırmamıştır. bu osmanlının ömrünü uzatmıştır.

bir bütün olarak olarak türk milleti ele alındığında ise aralarında kendi düşmanlık olsa dahi yabancı bir ulusun topraklarına el uzatması halinda sırt sırta canla başla mücadele ederler. en büyük özellikleri vatan için ölümden korkmamaları aksine "şehitlik" mertebesine erişmek için savaşa gitmeleridir. bu da tarihte bir çok türk devletinin kendilerinden sayıca üstün orduları yenmesini mümkün kılmıştır. birinci dünya savaşında bu o kadar belirgin bir durumdu ki yabancı komutanlar bile bir insanın kendini seve seve ölüme atmasını anlamakta güçlük çekiyorlardı. anadoluda savaşa giden çocuklara vatana kurban olsun diye kına yakıyorlardı. bu türklerin savaşçı boyun eğmeyen kimliği.

diğer bir özelliği ise aile ve namus kavramlarına çok bağlı olmaları. türk milletini ayakta tutan kurum ailedir desek yanılmış olmayız. eskilerden beri türk milleti kadınlarına çok değer vermiş bir toplumdur. şimdi avrupalı bizi barbar olarak görüyorlarsa da zamanında avrupada kadınlar köle olarak satılırken türk boylarının en üst kademelerinde karar merciileri kadınlardı. ve türkler için kadınları çok değerliydi. (bu durumu göz ardı eden istisnai olarak aramızdaki hayvanları saymıyorum tabi).

bir özellikte türk milletinin tutucu değerlerine bağlı olmasıdır. türk milleti değelerine kökten bağlıdır. tutucududan kasıt muhafazakarlık değil. kültürlerinin nesiller boyu devam etmesidir. nimetlere bağlıdırlar özellikle "ekmek" türk milleti için önemli yer tutar. kutsaldır. bir istatistik kurumunun yaptığı çalışmada ortaya bir işçinin bir aylık maaşı konuluyor, ve bu parayı alması için ekmeğe basması isteniyor herkesin oturduğu salonda kimse bunu yapmaya yanaşmazken o paraya ihtiyacı olmayan bir üst düzey yönetici bahsi geçen eylemi yapıyor parayı alıyor ve yerine oturuyor. bu bir kaç yerde daha yapılıyor ve çıkan sonuç eğitim ve kültür seviyesi yüksek olan kişilerin kendi değerlerine bağlılık oranının düşük olduğu. burada demek istediğimiz türk milletinin özellikleri de kendi içinde ayrıldığı ve herkesin salt tek bir düşünce, yaşam tarzı olmadığı..

türk milleti duygusaldır. diğer milletlerden ayıran en önemli özelliği budur. amerikada bir evin kapısını çalıp yırtık pırtık giysilerle "açım abi" deseniz büyük ihtimalle "go away shit" cevabını alırsınız. fakat türkiyede para olmasa dahi karınınızı doyuracak bir parça ekmek verecek birini yurt dışından daha çabuk bulabilirsiniz. ayrıca türk milleti toplumsal olaylara karşı daha duygusal yaklaşır. hatta ağlar.. en sert görünen insanın bile içinde bir duygusallık hassas bir noktası vardır. bir türk erkeği kadının ağlamasına türk kadını ise erkeğin ağlamasına dayanamaz.

türk milleti milliyetçidir. bazen bazı kurum ve kuruluşların gazına fazla gelsede türk milletinin içinde bir parça milliyetçilik vardır. arkadaşlarla gittiğimiz kurtlar vadisi filminde necati şaşmaz ın billy zane yi öldürdüğü sahnede hayatımda ilk defa bir sinema salonunda alkış furyası koptu "helal olsun sana helal olsun" tezahüratları yapıldı. kasttettiğimiz bu tür milliyetçilikten ziyade ulusçuluk kavramıydı. daha ayrıntılı bilgi için (bkz: milliyetçilik)

türk milleti dayanışma içindedir. türk milleti her zaman bir dayanışmanın içindedir. özellikle doğal afetlerde bu özellik ön plana çıkar kızılay örgütünün dışında bir afet zamanında herkes elinden geldiğince birşeyler yapmaya çalışır. türkiye şuan dış borcu çok olan ülkelerden biriyse de tsunami felaketinde kendisinden zengin bazı devletlerden daha çok yardımı dokunmuştur. dayanışmanın diğer bir örneği ise yurt dışında bir türke rastladığınızda hiç tanımadığınız türk size kardeşinizmiş gibi davranabilir elinden geldiğince yardım eder sorununuz varsa çözmede yardımcı olur. hele burası türklerin az bulunduğu bir yer ise... tecrübeyle sabittir. burada unutmadan ekleyelim türk milleti yardımseverdir

son olarak türk milleti cinselliğe düşkündür. zaten bu konuda bir çok atasözü bulunmakta yapılan istatistik çalışmaları duruma somut delil kazandırmıştır.

sonuç olarak türk milleti bir çok milletten daha insaflı daha sevecen bir millettir. diğer milletler kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın. sonuç olarak mutasyona uğramışları saymazsak şükürler olsun ki güzel bir milletin içinde yaşıyoruz.
togisama togisama
kavgayı dövüşü tartışmayı her noktasında seven millettir. katılımcı olarak da sever, izleyici olarak da sever, arabulucu olarak da sever.
anatoly1499 anatoly1499
büyük çoğunluğu kendine inanmayan, kompleks sahibi, cahil, okumayı sevmeyen, okuyanı inek olarak gören, kendini geliştirmeye çalışmayan, kısa yoldan köşe dönmeye çalışan, çabalamadan bir yerlere gelmeyi marifet sayan, şeyhlerin, dervişlerin, ağaların, cehaletin, törelerin yönettiği millet.
malina malina
şiddet, silah ve güç ile ilişkisi için;


" açıkça söylemeli: bu millet, silah karşısında derin bir saygıyla titremekte. saygıyı, hayranlığı ancak korkuyla perçinleyebilen; ananeler, raconlar söz konusu oldu mu akan suları durduran bu millet, töre indirimleriyle cinayetleri kutsayan bir hukuk geleneğinin kurbanları. aile arasına girilmez düsturuyla yol ortasında karısını usul usul doğrayan bir adama dokunmayan emniyet güçlerinin koruduğu millet. mahallesindeki bir eve dalıp kim var kim yoksa tarayan polisini yıllar boyu alkışlamış millet.
amatör banka soyguncularını kafalarından vurup öldüren koruma görevlisini kahraman ilan eden millet. bu milletin bayan başbakanı gözde bürokratlarına, karanlık yandaşlarına tabanca hediye ederdi. ölenle öldürenin şerefine kefil olduğunu açıklar, kana tapardı. silah koleksiyonu yapan, birbirlerine muhabbet patlamalarında sedef kakmalı silahlar hediye eden büyüklerin aklıselimine kalmadı mı bu memleket. birkaç yıl önce gazetelerde sarsılmaz firmasının özel olarak ürettiği 1.2 milyarlık altın kaplama tabancayı başbakanımıza hediye ettiğini unuttunuz mu? onun da bu hayli pahalı hediyeyi gururla kabul ettiğini. yine yakın geçmişte yüzünde gururlu bir mücahide ifadesiyle tabanca atan belediye başkanı eşinin fotograflarını unuttunuz mu? kıçındaki tabancayı sallayarak gezen imparator lakaplı şarkıcılara, silahın altınıyla tartılan, etrafına ikram eden başbakanlara, forsunu kullanıp ruhsatını bağışlayan içişleri bakanlarına, nişan alıp resme çıkan yılışık hanımlara alışık değilmiş gibi bebecikleri gelip bulan kurşunları atanlara maganda diyen riyakâr millet. "

(bkz: yıldırım türker)
jack nicholson jack nicholson
atatürk'ün ağzından türk milleti"türk milletinin karakteri yüksektir. türk milleti çalışkandır. türk milleti zekidir... türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır..."

"türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

"türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."

"türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır."

"bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır."

"türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."

"bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz."

"büyük şeyleri büyük milletler yapar."

"türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir. milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı."

"bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım."

"giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur."

"türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."

"bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

"benim hayatta yegane fahrim, servetim türklükten başka bir şey değildir."

"bu memleket tarihte türk’tü, halde türk’tür ve ebediyen türk olarak yaşayacaktır."

"türklük esastır. bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. fakat, bu övünmeye layik olmak için bugün çalışmak lazımdır."

"gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir gelecege layık ve aday olan bir millettir."

"bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim."

"eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı."

"bizim halkımız, menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil tam aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir. bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır, ve isçilerdir. bunların hangisi diğerinin muarizi olabilir?"

"çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir?"

"bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safilik olur. bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. şüphesiz, hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe, mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta, asla gecikmeyeceğiz."

"biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz."

"türk milleti insanlık aleminin samimi bir ailesidir."

"milletler gam ve keder bilmemelidir. vaktiyle kitaplar karıştırdım. "dünyadaki geçici ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz" diyorlardı. başka kitaplar okudum. diyorlar ki "bari yaşadığımız müddetçe şen olalım". ben kendi karakterim itibariyle ikinci hayat görüşünü tercih ediyorum..."

"esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile ayakta gören adamlar milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. kendisi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir."

"bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz."

"dünyada hiç bir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez."

"artık bugün demokrasi fikri daimi yükselen bir denizi andırmaktadır. 20.yüzyıl, birçok müstebit hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür."

"türkiye cumhuriyetinin temeli, kahramanlığı ve türk kültürüdür."

"türk milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "tam bağımsızlık" ve "kayıtsız şartsız milli egemenlik"ten ibarettir.yeni türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir..."

"komünizm bu yurdun en büyük düşmanıdır. görüldüğü yerde ezilmelidir."

"türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar."

"biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız."

"ilerlemek yolunda vuku bulacam her mühim teşebüssün, kendine göre mühim mahzurları vardır. bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır."
1 /