türkçülük

1 /
zeus zeus
en başta, saf hali ile 19. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı zamanlarda osmanlıcılık ya da islamcılık gibi siyasal bir görüşün akımı değil idi..daha sonraları (2. meşrutiyet zamanlarında) osmanlıcılık akımının başarılı olmaması ile ittihat ve terakki ideolojisi ile birleşmiş ve siyasete atılmış bir akım olmuştu..

(bkz: turan)

en büyük özeliiği neydi?

her ne kadar osmanlının dağılmasını engelleyememiş bir akım olsa da, dinamik türk olma unsurunu ve güçünü ortaya çıkarmıştır..belki de bunun sayesinde kurtuluş savaşımızı başarıyla tamamladık..
te5ir te5ir
türk milliyetçiliği anlamında, türk sevgisi ve türk taraftarlığını içine alan bir bütündür. bir ülküdür. büyük türkelinde, türk uruğunun kayıtsız şartsız hakimiyeti ve bağımsızlığı ile türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.
dört kaynaktan gelmektedir.
1. kökü çok eski olan ve türk uruğunun şuuraltında yüzyıllardan beri yaşayan milliyetçilik;
2. tanzimat'tan sonra, avrupa'daki milliyetçiliklere benzeyen halkçı bir hareketin bizde de tatbik olunmasını isteyen milliyetçilik hareketi;
3.devletimizin içindeki yabancı unsurların ihaneti dolayısıyle doğan tepki;
4.türklerin 200 yıldan beri çektikleri büyük sıkıntılar.
bu dört kaynaktan gelen düşünceler kaynaşması sonucu meydana çıkan düşünce türü.
phalanx phalanx
diğer tüm ırkçılıklar gibi zararlı, insanın beyin hücrelerini öldüren aktivite. hele ki türkiye gibi ırk bakımından son derece heterojen bir ülkede ancak fantezi olabilecek düşünce..
aytok aytok
ziya gökalp'in son şeklini verdiği teori. türkiye'nin hali hazırdaki resmi ideolojisinin özünü oluşturur. zaman zaman ne olduğunun tam olarak kestirilememsinin sebebi içerisinde islamcılık ve batıcılık gibi birbirine zıt iki ideolojinin nüvesini aynı anda barındırmasıdır. idris küçükömer'e göre de orhan okay'a göre de türkçülük'ün içerisinde islamcılık ve batıcılık gibi biribiriyle çelişen iki ideolojinin bulunmasının sebebi osmanlıcılığı savunanların yalnız bırakılmak istenmesidir. ( tabi batıcılığı daha da güçlendirmek de istenmiştir türkçülüğe islamcı nüveler katılarak)

tez: cumhuriyetin bürokrat ve subay sınıfı türkçülüğün batıcı kanadından islamcı - doğucu cenahı ise türkçülüğün islamcı cenahının mirasçılarıdır ve cumhuriyet tarihi bu iki sınıfın politik mücadelesiinin özetidir.
itüden kovulup geri gelen karalamacı kişiyim ulan itüden kovulup geri gelen karalamacı kişiyim ulan
dar kalıplara sıkışmış ufak beyinlerin türkiyede bir tek siyasi partiye endekslemelerine rağmen dünya üzerinde en eski milliyetçilik akımıdır türkçülük.
mete han'ın babası teoman ile türk, türük, budun kelimeleri devleti yönetimi literatürüne girmiştir. mete han bunları biraz daha geliştirerek devlet yönetim şekline gelmesini sağlamıştır. gelişen zaman zarfında ilteriş yabgu, kül tigin, kür şad, attila, abdülkerim satuk buğra han, çağrı ve tuğrul beğ'ler aynı heyacan ve arzu ile devam etmişlerdir. timur ile daha değişik bir rotya girerek kızıl elma için diğer türk boylarını da tek budunda toplamak yani turan ülküsü iyiden iyiye önem kazanmıştır. aynı ülküyü cengiz handa da görebiliriz.
en son olarak osmanlının anadolu kültürü ve türklüğü yok yok saymasının ardından kopan bir savaşın içinden sarı saçlı mavi gözlü bir başbuğ türklüğü ve türkçülüğü ile bir devlet kurmuştur.

türkçülük irdeleneceği zaman sadece nihal atsız'dan bahsetmek yanlıştır. zira ziya gökalp, mehmet emin resülzade ebülfeyz elçibey, saparmurat türkmenbaşı, babek hüremmi, ismail gaspıralı, yusuf akçura, rauf denktaş, mehmet emin yurdakul, mustafa abdülcemil kırımoğlu, sultan galiyev gibi bir çok türk aydınını incelemek ve irdelemek gerekir.

türkçülük içersinde sosyalizm, laisizm gibi kendisiyle çelişik gibi duran akımları da barındırmakta ve kendi içersinde bunları tartışmaktadır.

türklüğü ve beraberinde türkçülüğü türkiye türklerine ve türkiyedeki türk milliyetçilerine mal etmek komünizm rusyadan başka ülkede yoktur demek gibi aptalca bir harekettir!
actros actros
türkiye cumhuriyeti'nin temelidir.

"yurttaşlarım! az zamanda çok ve büyük işler yaptık. bu işlerin en büyüğü, temeli, türk kahramanlığı ve yüksek türk kültürü olan türkiye cumhuriyeti'dir. bundaki muvaffakiyeti türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz." (bkz: onuncu yıl nutku)

"ey türk gençliği!
birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir." (bkz: atatürk ün gençliğe hitabesi)
kalender meşrepli kalender meşrepli
ortaya atılış tarihinden nihal atsız'a değin sürekli islamdan uzaklaşan ve içinde hem milliyetçilikten hem ırkçılıktan doktrinler bulunduran siyasi hareket.özellikle ikici dünya savaşında alman ırkçılığından bir hayli etkilenmiş ve bu etkileniş nihal atsız'da vücut bulmuştur.daha sonra alparslan türkeş'in nihal atsızla yollarını ayırmasıyla daha islami bir tabana oturtulmuştur.
enigmaneer enigmaneer
20. yüzyılın başlarında (1905) rusya'da gerçekleşen yalnız başarılı olamayan devrimle birlikte azerbaycan ve tatar türkleri tarafından ortaya atılmış, 2. meşrutiyet'in ilânından sonra ise osmanlı'da geniş yankı bulmuş, başını i̇ttihat ve terakkicilerden ziya gökalp'ın çektiği akım. daha geniş perspektiften bakınca turancılık olarak da adlandırılabilecek olan akıma, cumhuriyet'in ilânından sonra atatürk, karşı durmayan bir tavır sergilemiş hatta tc banknotlarında bozkurt gibi türklüğün sembollerini kullanarak duyarlılıklarını okşamıştır. hüseyin nihal atsız önderliğindeki türkçülük akımı, i̇nönü döneminde bir nebze kıskaca alınmış olsa dahi, daha sonraları demokrat parti ve mareşal fevzi çakmak'ın kurduğu millet partisi bünyesinde yerini aldı. 1969'dan sonra ise isim değiştiren "cumhuriyetçi köylü millet partisi"nin -bugünki milliyetçi hareket partisi- bünyesinde toplananların başını çektiği akımdır.
tank paleti tank paleti
komunizm ve yobazlık gibi statik değil, dinamik bir ideolojidir. bu yüzden değişmez ve klişeleşmiş cümleler ile tanımlaması yapılamaz.
biz diyelim ki yine de, türkçülük ; hayatın her safhasında türk gibi düşünüp, türk gibi yaşamaktır.
1 /