türkiye cumhuriyeti

1 /
ceycey ceycey
sevdamız,
varlık sebebimiz,
hayat kaynağımız.
onlarca düşmana rağmen hala ayakta duran ve sonsuza kadar da duracak olan, gücünü vatansaver türk milletinden alan, bu dünyanın en şerefli, en ahlaklı, diğer türk cumhuriyetlerinin de öncüsü, destekçisi, cennet gibi topraklara sahip devlet.
sycrone one sycrone one
anayasanın 1. maddesine göre devletin şekli:

"madde 1: türkiye devleti bir cumhuriyettir."

anayasanın 2. maddesine göre nitelikleri şu şekildedir:

"madde 2: türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir."

3.maddesine göre de devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti:

"madde 3: türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir.

bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

millî marşı “istiklal marşı”dır.

başkenti ankara’dır."


ve bunların değiştirilemiyeceği 4. maddeyle açıkça belirtilmiştir.

"madde 4: anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."
troke troke
kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hudâ,
etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
alfonsina alfonsina
1923 yılında ulu önder atatürk'ün önderliğinde kurulmuş, yönetim şekli demokrasi olan bir cumhuriyettir. başkenti ankara'dır. demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. resmi dili türkçe'dir. kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. yasama, yürütme ve yargı güçleri temel alınmıştır.
stairway to heaven stairway to heaven
bir ucunda tsk, diğer ucunda tbmm olan bir tahterevallidir.
demokratik gibi ,laik gibi, sosyal hukuk devleti gibidir.

herşey gibidir ama tam olarak hiçbiri değildir.
dünya bir araya gelse veremeyeceği zararı kendi kendine verebilen bir ülkedir.
ayrıca süper unutkan, geçmişten zerre ders çıkarmayan insanların yurdudur.

(bkz: 27 mayıs 1960)
(bkz: 12 eylül 1980)
(bkz: 28 şubat 1997)

ve son olarak da;
(bkz: tsk nın 27 nisan 2007 tarihli basın açıklaması)
galliani galliani
yasama yetkisi anayasa mahkemesi, yürütme yetkisi danıştay ve cumhurbaşkanı, iç ve dış güvenlik yetkileri silahlı kuvvetler, eğitim yetkisi yök, irtica yetkileri yök silahlı kuvvetler ve chp'nin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından kullanılan, ekonomisi ise danıştay anayasa mahkemesi iptalleri ve cumhurbaşkanı vetoları haricinde seçilmiş siyasi partiler tarafından kullanılan bir garip cumhuriyet. bu cumhuriyette seçilmiş hükümetler sadece bayındırlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinde güdümsüz politikalar izleyebilmektedir. tuhaf şekilde bu ülkenin "parlamenter demokrasi" ile yönetildiği söyleniyor. başkanını seçtiğinde aforoz edilen, cumhurbaşkanını seçemeyen, tsk harcamalarını denetleyemeyen, savaşa veya barışa veya yabancı ülkelere asker göndermeye karar veremeyen, dış politika hakkında karar veremeyen, anayasa değiştiremeyen, kanunları "tarfik kuralları" gibi ota boka dokunmayan kanunlar hariç hep cumhurbaşkanına ve anayasa mahkemesine takılan bir parlamento.
1 /