türkiye iktisat tarihi 1908 2009

atkısıyla dolaşan adam atkısıyla dolaşan adam
ünlü ekonomist korkut boratav'ın kaleme aldığı başucu kitabı...

korkut boratav, 1908'de meşrutiyetin ilanından (bkz: 1908 devrimi) başlayarak osmanlı-türkiye'nin ekonomik haritasını çıkartır. dünya savaşı macerasının osmanlı'yı nasıl felaketlere sürüklediğini ve savaş sırasınca istanbul sermayesinin ne gibi vurgunlara giriştiğini bir bir açar ve cumhuriyet'in kuruluşu, 1929 buhranı'nın türkiye'ye olan etkileri, marshall yardımları, türkiye'nin nato'ya girmesi, 27 mayıs ve devlet planlama teşkilatı'nın kuruluşu, almanya'ya/avrupa'ya ilk işçi göçleri ve türkiye ekonomisine olan doğrudan-dolaylı etkileri, 60'ların ortasından başlayarak yükselen emek hareketleri ve türkiye işçi sınıfının ilk örgütlenme-sendikalaşma girişimleri, 24 ocak kararları, 12 eylül darbesi, özal'lı yıllar ve özelleştirmeler, 90'lar sonrası peşisıra gelen neoliberalizm ve küreselleşmenin türkiye'deki yansımaları ve milenyum türkiyesi'ni bir panaroma içerisinde inceleyerek devam eder...

türkiye ekonomisi, türkiye siyaseti ve adından da anlaşılacağı üzere türkiye iktisat tarihinin anlaşılması için okunması şiddetle tavsiye edilir...
sickgod sickgod
korkut boratav hocamın yazdığı, başucunda bulunması gereken eserlerdendir. liberal arkadaşlarıma doğum günlerinde gönderdiğim kitaplar arasında yer alır.