türkiye nin en büyük sorunu

mır mır mır mır
siyasilere güvensizlik.

--------------

'' atatürk'ün şu uyarısını siyaset adamlarının kulağına küpe yapmak zorundayız. 'demokraside cumhurbaşkanları , başbakanlar , bakanlar ve milletvekilleri mevkilere saltanat sürmek için değil , ulusa hizmet için geldiklerini bir an bile akıllarından çıkarmamakla yükümlüdürler. çıkarırlarsa ulusal irade onlara karşı da belirir.'

bugün siyasi partilerin hiçbirinin yönetici kadroları gülünç olmadan ulusun karşısına çıkıp , atatürk'ün 10. yıl söylevinde ulusuna hesap verirken yaptığı gibi şunu söyleyememektedir: 'büyük türk ulusu! 15 yıldan beri başarı sözü veren çok açıklamalarımı işittin. mutluyum ki, bu sözlerimin hiç birinde ulusumun hakkımdaki güvenini sarsacak bir yanılgıya uğramadım'

oysa bugünkü üst düzey siyasetçi takımının hemen tümü, yolsuzluk veya usulsüzlüklerle boğazlarına dek batmış bulunuyorlar. amma partilerinin içinde hiçbir denetim mekanizması işleyemediği için ne hesap veriyor ne de tutkal gibi yapıştıkları koltuklarından ayrılıyorlar. milletvekilliğini de hiç bir demokraside görülmeyen maddi ve yasal ayrıcalıklarla , dokunulmazlıkla onatmış oldukları için meclis denetimini de etkisiz kılabilmişler , sömürgeci batının her istediğine evet diyerek bir küçük azınlığın haksız çıkarı uğruna ülkeyi uçuruma sürüklemekteler.

ulusumuzun başındaki asıl bela kanımca budur. en başta giderilmesi gereken çarpıklık da budur.'' (prof. dr. özer ozankaya - aydınlanma 1923 - yıl 2001 -sayı 35)

--------------------
bu başlıktaki 530 giriyi daha gör