türkiye varlık fonu

ayrılıkçıtamilgerillası ayrılıkçıtamilgerillası
sovereign wealth fund olarak bütün dünyada bilinen oluşumun türkiye'deki karşılığı...
sovereign kelimesi egemen devleti; wealth sözcüğü sahip olunan varlık ya da zenginliği; fund ise kaynak veya sermayeyi belirtir. türkçemizde terimsel bir karşılığı olmamakla beraber son kurulan fon ile çevirisinin yetkililerce ülke varlık fonu olarak kabul edildiği görülmektedir.

asıl kuruluş amacı, ülkelerin sahip oldukları fazla parayla reel ve finansal sektörde yatırım yapmaktır. ülkemizde kurulan bu fonun ne amaca hizmet edeceğini de hep beraber göreceğiz.
bu başlıktaki 28 giriyi daha gör