türklerin tarihleri boyunca yaptığı en büyük hata

1 /
gauldoth gauldoth
gavurlara gereğinden fazla serbestlik tanıması. islam yazan sığırlara sormak lazım. müslüman olan türkler, hatta kültür olarak araplarla, rumlarla kaynaşan türkler osmanlı gibi bir imparatorluk kurdu. islam olmayan türkler de var onlar ne halt yedi? uzaya çıkıp koloni mi kurdular? neredeyse tamamı ruslara yem oldular. macaristan dahil.

edit: ee sonuç? bunlar ruslara yem olmadı mı şimdi?

edit2: ee bi edite entry silip kaçmak da ayıp. print screen almalıymış.
gauldoth gauldoth
ciddi olarak söylemek gerekirse pargalının babarbarosun yenidünya seferlerine izin vermemesidir. yeni kıtanın getireceği fırsatları anlayacak devlet adamı bulunmaması ve denizciliğin yavaş yavaş önemini kaybetmesi.
bullforce bullforce
diğer milletler gibi birbirini yemek ve elinde güç varken yay taşağı otur aşağı yapmak.

birbirini yemek kısmı timur-bayezid-toktamış ya da yavuz dönemindeki safevi ve memlük savaşlarını içerir.
evet prusya da avusturyayla savaştı, benzer örnekler olmuştur. ancak batıyı hedefleyen osmanlı (yıldırım bayezid) çin'i almak isteyen timurla savaşmak zorunda kalmıştır. mektuplaşmalarında (belgeli, farklı farklı yerlerden de okudum aşağı yukarı aynılar) önce kibir ve 'oralar da bizden sorulur' havası, sonra ise 'sizinle savaşmak niyetinde değiliz ama şartlar böyle gerektirdi' düşüncesi hakimdir.
ne savaştan önce istanbul'u kuşatan bayezid istanbul'u alabilmiştir ne de timur hedeflediği çin'i
timur doğuya sefere çıktığı sıralarda batıdan altın orda devleti tarafından saldırı ve yağmaya uğramıştır. ve o dönemlere kadar küçük bir prenslik olarak takılan rusları baskılayan altın orda'yı ortadan kaldırmak durumunda kalmıştır.
zaten rusların da palazlanmaya başlaması bu döneme denk gelir ve iki yüzyıl sonra başımıza bela olmaya başlarlar. osmanlının gerileme-dağılma savaşlarına bakarsak hep rusları görürüz.

yavuz dönemi savaşlar mezhep ve başı çekme savaşlarıdır. hanedanı, devlet yapısı ve halkının önemli kısmı türk olan safeviler bölgede kontrolü sağlamak için bulundukları mezhep üzerinden propaganda ve katliamlar yapmış, yavuz da katliam yapıp çaldıran'da safevileri yenmiştir.
yine hanedanı türk olan (esas isimleri devlet-ül türkiyye) memlükler ile savaşılmış müslüman müslümanı türk türkü katletmiştir.

gücün zirvesinde olunan dönemler ise ne keşif ne sömürü ne kalkındırıcı faaliyet yapılmamıştır.
yapılan fetihlerin/işgallerin çoğunu amaçsız olarak görüyorum. cihad ile açıklayamazsın cihad kuran'a göre ya bir savunma savaşıdır ya da bir beldede zulüm gören müslümanların çağrısı üzerine yapılan savaştır. hadi kuran'a bakmıyorlar klasik anlayıştan gidiyorlar. balkanların bir kısmı hariç islam'ı yayamadılar. anadolu hariç hiçbir yerde türkçe konuşulmuyor, doğru düzgün (doğruluğu yanlışlığı ayrı bir konu) sömürü de yok, sadece aldığı vergiler var.

gücün varken keşif yapmamışsın, adam güney amerika'dan gemilerle altın getirirken, diğeri kuzeyde toprak parsellerken haşmetlü haşmetlü oturmuşsun. bilimsel gelişme desen zaten yok.
özetle iktidar için birbirini yeme (bu tüm dünyada var) yeniliklere ve bilime kapalı olma diyebilirim
dolphin1313 dolphin1313
coğrafi keşiflere karşı ilgisiz olmak ve yeteri kadar iştirak etmemek.
koskoca kanada devletini 5000 fransız kurmuş. bak yazıyla beş bin .
oralara bir yerlere gidip otursaydık şimdi ülkenin bulunduğu konum çok farklı olurdu.
nitekim coğrafya kaderi etkiler.
istanbulbeyi istanbulbeyi
en büyük diyemem ama genel olarak genlerimizde olan bir hastalık var.
miras paylaşamama.
abartısız her ailede miras meselesi dönüyor.
başta tuhaf gelse de miras diye devleti ikiye bölen kağanlardan geliyoruz. genlerimize işlemiş.
diğer takıntılar her toplumda olan olgular. ama bu miras konusunu başka bir ırkta bu kadar baskın görmedim.
sony betamax sony betamax
sorun türklerde değil. hazar denizi'nde.

toplumların kaderine coğrafya karar verir. genlerine, kültürlerine, geçmişlerine ve geleceklerine coğrafya karar verir.

problemin kaynağı hazar denizi'nin şekli. kuzey-güney doğrultusunda değil de, doğu-batı doğrultusunda uzansaydı, üstünden geçmekle altından geçmek arasında ciddi bir fark olmazdı. türk topluluklarının batıya göçünde hazar denizi'nin üstünden değil altından geçmesi gelecekteki binlerce yıllık tarihini derinden etkilemiştir. hem de kromozomlarına kadar.

sorun hazar denizi. ne vardı o kadar dikine uzanacak, üst sınırlarını soğuk, yaşanmaz topraklara kadar uzatacak. türk tercih etmedi orayı. sıcak tatlı geldi. aşağı indi, farsla tanıştı. olay orada koptu. türlü medeniyetler kurdu, binlerce yıllık tarihinde görülmemiş görkemler yaşadı. ama bedeli ağır oldu.

hazar'ın üstünden geçmenin sonucu olacak binlerce yıllık kültür-dil-din kaynaşması hayallerde kaldı.

hazar'ın altından geçmenin sonucu ortadadır.

sorun türklerde değil. hazar denizi'nde. ne vardı öyle dik olacak.
alp34 alp34
bana göre osmanlının yaptığı en büyük hata ingilizlerin dolduruşuna gelerek rusya ile savaşmaları bu uçsuz bucaksız ülkeyle savaşarak çok büyük kayıplara uğradık.ilk dış borcu kırım savaşı sonunda yaptık.bu zaten sonun başlangıcı oldu.97 harbi ,kafkaslarda yapılan savaşlar imparatorluğu çok yıpratmıştır.napolyon bonapart ve hitlerde aynı hatayı yapmış onların çökmesi bizden hızlı olmuştur.mantıklı bir anlaşma yapılarak iran sınırında olduğu gibi kuzey sınırıda güven altına alınarak batıya yönelseydik büyük bir ihtimalle portekize kadar uzanıp okyanus kıyılarına uzanırdı.
1 /