turner sendromu

nepenthe nepenthe
cinisyet kromozomlarından tekinin tamamen ya da kısmen eksikliğine bağlı görülen hastalıklar bütünü.sadece dişilerde görülür,çünkü sadece y kromozomu eksikliği olan monozomililer haytta kalabilir; y kromozomu olmaması da dişilik demektir. kısa boy, ergenlik gelişiminde gecikme, dirsekten itibaren hafif dışa doğru dönük kollar, yele boyun ve düşük ense saç çizgisi gibi özellikler gösterir hastalar.
kromozom yapıları 45,x0 şeklindedir.
ayrıntılı bilgi için: turner sendromu turner syndrome web sitesi turner sendromu, hastalıklı çocuklar hakkında herşey, turner syndrome, abdullah bereket turnersendromu