tutiname

selosa selosa
papağan efsanesi denilen, sanskritçe aslı sukasaptati olan, bir papağanın dilinden anlatılan 14. yüzyıl iran hikayeleri derlemesi olan kitap.

hikayeleri anlatan kuş, sahibesini 52 gece çekici şeylerden uzak tutmak için komik hikayeler anlatmakla görevlendirilmiştir.