tuz gölü

1 /
stocky2001 stocky2001
ülkemizin ikinci büyük gölü ve tuz üretimimizin %70'sini karşılayan göl
son yıllarda başta konya olmak üzere çevre illerin atıkları yüzünden kirlenmeye başlaması nedeniyle artık özel korumaya alınmıştır
beybabacan beybabacan
iç anadolu bölgesinde, doğudan kızılırmak masifi, güneyden obruk, batıdan cihanbeyli ve kuzeyden haymana platolarıyla çevrili çukur alanın kuzeydoğusundaki en alçak bölümünde yer almaktadır.

türkiye'nin van gölünden sonra ikinci büyük gölüdür. idari olarak niğde, konya ve ankara illeri sınırları içindedir.

büyüklüğüne karşın ülkemizin en sığ göllerinden biridir. derinliği birçok yerde 0.5 metreyi dahi bulmaz. suyun bol olduğu ilkbahar aylarında göl alanı 164 200 hektara ulaşır. türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu bakımından çok fakirdir. önemli sayılabilecek akarsuları, güneyden göle giren bağlıca ve kırdelik suları, ,eşmekaya kaynakları ve batıdan giren insuyu ile doğudan gelen peçenek suyudur.

ancak, bu suların tamamına yakını yazın kurur ve göle ulaşamaz. aşırı buharlaşmanın da etkisiyle gölün tamamına yakını kurur. kuruyan bölgelerde 30 cm'yi bulan tuz tabakası oluşur. sadece ülkemizin değil dünyanın da en tuzlu göllerinden biridir. suyun yoğunluğu 1.225 gr/cm3'dür. tuz oranı ise %32'4'dir.

gölde, tuz konsantrasyonunun yüksekliği nedeniyle sucul bitkilere rastlanmaz. göl çevresinde, ancak akarsu etkisinde kalan bölgelerde tuza dayanıklı, seyrek bitki örtüsüne rastlanır.

türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümü buradan karşılanır. kuş varlığı yönünden türkiye'nin en zengin göllerinden biridir. kışın kapladığı çok geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturur. ayrıca, tuz gölü civarında, tuz gölü ile ekolojik olarak ilişkili, kulu gölü, samsam gölü, uyuz gölü, kozanlı saz gölü, `boluk
gölü tersakan gölü eşmekaya gölü ve hirfanlı barajı` gibi değişik karakterde irili ufaklı pek çok sulak alan mevcuttur.

bu alanların birbirine çok yakın ve değişik karakterde oluşu; farklı habitat istekleri olan değişik türde ve çok zengin bir yaban hayatının barınmasına, beslenmesine ve üremesine olanak sağlayan eşine az rastlanır değerde sulak alanlar kompleksi oluşturmakta, bu durum gölün önemini daha da artırmaktadır.

göl ve çevresinde, tuzlu ortamlara uyum sağlanmış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanısıra, yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar oluşturmakta, göl çevresinin nisbeten ıssız oluşu nedeniyle, etraftaki su birikintilerinde, mer'alarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedirler.

ilkbaharda göl içinde oluşan adalar bataklıklar bataklık kırlangıcı, suna, angıt, çamurcun, kılıçgaga, kocagöz ve martı türlerinin kuluçka yapmalarına imkan sağlamaktadırlar.

tuz gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanıdır. gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır.
dancing in the moonlight olayı dancing in the moonlight olayı
lut gölü nden sonra dünyanın tuz yoğunluğu bakımından, ikinci önemli gölüdür.
yaz mevsiminde gölün nerdeyse tamamı kurur ve dipteki dümdüz kristal tuz kütlesi açığa çıkar.
manzarası inanılmazdır.
ölmeden önce tuz gölünde gunesin batis manzarasinı izlemek farzdır.
büyüleyicidir.

dipteki sivri ve keskin kristal tuz kutlelerinden dolayı suda terliksiz yürümek mümkün değildir.
suyunun ne kadar tuzlu olduğuna dair bir örnek vericek olursak; ayak, sudan çıkartıldıktan birkaç dakika sonra hemen kristalleşir.

ayrıca sereflikochisar gölü olarakta bilinir.
ne yazık ki yok olmaktadır.
eleyasi eleyasi
güzide ilimiz konyanın kanalizasyonunun aktığı, dünyanın ikinci büyük, kirlilikte ise her zaman ki birinciliği kimseye kaptırmayan, iç anadoluda bulunan gölümüz.
carnivore carnivore
içerisine kanserojen fabrika atıklarını boşaltıldığı , kaynaklarının kurutulması sonrasında etrafındaki araziye yayılmaya başlayan, türkiyenein en az yağış alan bölgesi ünvanına sahip bir yerde unutulmuş su birikintisi
akılfikirdükkanı akılfikirdükkanı
insanın bakü ceyhan boru hattı oluyorda karadenizden oraya neden su basmıyorlar küçülüyor diye düşündüren ekolojik sorunlar yaşayan göl. yoksa su basınca mı ekolojik felaket olur?
1 /