uluslararası ticarette kısaltmalar

zeus zeus
exw: exworks, ex warehouse
belirtilen yerde, iş yerinde mağazada vs. teslim

fca: free carrier
belirtilen yerde taşıyıcıya teslim

fas: free alongside ship
belirtilen yükleme limanında gemi yanında teslim

fob: free on board
belirtilen yükleme limanında gemi güvertesinde teslim

cfr: cost and freight
belirtilen varış limanında mal bedeli ve navlun ödenmiş olarak teslim

cif: cost, insurance and freight
belirtilen varış limanında mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim

cpt: carriage paid to
belirtilen varış limanında navlun ödenmiş olarak teslim

cip: carriage and insurance paid to
belirtilen varış limanında sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim

daf: delivered at frontier
belirtilen sınırda teslim

des: delivered ex ship
belirtilen varış limanında gemide teslim

deq: belivered ex quey
belirtilen varış limanında rıhtımda teslim

ddu: delivered duty unpaid
belirtilen varış limanında gümrük vergisi ödemeksizin teslim

ddp: delivered duty paid
belirtilen varış limanında gümrük vergisi ödenmiş teslim

b/g: bonded good
gümrüğü ödenmemiş transit mal

c.h.: custom house
gümrük dairesi

c/h: clearing house
takas dairesi

c/n: credit note
alacak dekontu

c/o: certificate of origin
menşe sahadetnamesi

c.o.d.: cash on delivery
teslimat anında ödeme

d/a: documents against acceptance
kabul karşılığı vesaik

d/p: documents against payment
ödeme karşılığı vesaik

f.o.c.: free of charge
ücretsiz

f.p.: fully paid
tümüyle ödenmiş

f.t.w.: free trade wharf
serbest ticaret limanı

l/c: letter of credit
akreditif

c.a.d.: cash against documents
vesaik mukabili ödeme

carr.pd.: carriage paid
taşıma ücreti ödenmiş

cash b/: cash against bill lading
konşimento karşılığı peşin ödeme

c.b.d.: cash before delivery
teslimden önce ödeme

c.i.a.: cash in advance
peşin para

c/m: certificate of manufacture
imalat belgesi

conf.: confirm (confirmed)
teyit (teyitli)

c.o.s.: cash on shipment
sevkiyat anında peşin

c.r.s.: cash by return steamer
geminin dönüşünde ödenecek

c.w.o.: cash with order
sipariş verildiğinde ödeme

d/n: debit note
borç dekontu

mat.: maturity
vade

e.p.d.: excess profit duty
olağanüstü kazanç vergisi

f.a.c.: fast as can
mümkün olan süratle

f.a.q.: fair average quality
uygun ticari kalite

a.f.: advance freight
peşin avans navlun

anch.: anchorage
demir yeri

b.d.i.: both dates inclusiv
her iki tarih dahil

bo/s: bill of sale
gemi mülkiyetini devreden vesika

e.t.a.: estimated time of arrival
geminin tahmini varış tarihi

e.t.d.: expected time of departure
geminin tahmini ayrılış tarihi

f. and d.: freight and demurrage
navlun ve sürastarya

frt.: freight
navlun

t/c: time charter
zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

afft.: affidativ
yeminli yazılı ifade

art.: article
istatistik pozisyonu / madde

a/s: account sales / after sight
satış hesabı / görüldükten sonra

c.r.m.: cash by return mail / cash on receipt to merchandise
dönüş postası geldiğinde ödenecek / emtia alındığında ödenecek

d.a.: documents against acceptance
vesaik mukabili kabul

d.a.d.: documents against discretion of collection bank
tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

irr.: irredeemable
itfa edilemez

irrev.: irrevocable
rucu edilemez (`gayrikabilirûcu)

led.: ledger
defterikebir

l.h.: letter of hypothecation
ipotek mektubu

liq.: liquidation, liquidated/liquid
tasfiye, tasfiye edilmiş/likid

o/c.: overcharge

o.d.: on demand/overdraft
talep halinde/kredi limitini aşma

s.d.b.l.: sight draft with bill of landing attached
konşimento eklenmiş ibrazında ödenecek poliçe

s/d d/p: sight draft, document against payments
ibrazında ödenecek poliçe, vesaik mukabili ödeme

s.p.: supra under protest
senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet