ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı

3 /
ilaç ilaç
dinin milletleri birleştirme gücü olmadığını anladığımız hak.
bir ülkeyi ülke yapan millettir.
12 yıldan beri okunan masalları hala anlamayanlara söyleyelim o halde, millet yoksa devlet, toprak, yurt da yok.

türkiyeliyim masalı artık çürümeye başladı, gerçekler su yüzüne çıkıyor, milleti uyutanların gerçek amaçlarını yavaş yavaş anlamaya başladık.

millet hala afyon ile uyutulurken, biz kendi ulusumuzun kaderini nasıl tayin edeceğiz bu bir bilinmez.
quasimodo sw quasimodo sw
girilere bakınca ülkeme dair yeni şeyler öğreniyorum. türkiyeli olmak yıllardır bizi bir arada tutuyormuş. ben nedense bugüne kadar okullarda "türkiyeli olmak" diye bir şeyin öğretildiğini düşünmüyorum. aksine, türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin tek bir ırka mensup olduğunun öğretildiğini düşünüyorum.

evet, her ulusun kendi kaderini tayin hakkı vardır ve bu hak ucuz yasalar ile yadsınamaz.
gülün solduğu akşam gülün solduğu akşam
"proletarya, demokrasi aracılığıyla, yani demokrasiyi tam uygulayarak ve savaşımının her adımını, en kararlı biçimde formüle edilmiş demokratik isteklerle ilişkilendirerek zafer kazanabilir, böyle yapmaksızın kazanamaz. sosyalist devrimi ve kapitalizme karşı devrimci savaşımı, demokrasinin sorunlarından yalınızca biriyle, burda ulusal sorunla karşı karşıya koymak saçmadır. kapitalizme karşı devrimci savaşımı, bütün demokratik isteklerle, yeni cumhuriyet, halk ordusu (militia), resmi görevlilerin kalk tarafından seçilmesi, kadınlara eşit hak verilmesi, ulusların kendi kaderini tahin hakkı, vb. gibi isteklerle ilgili devrimci bir proğram ve taktiklerle birleştirmeliyiz.
kspitalizm var oldukça bu istekler -hepsi- yalnızca bir istisna olarak elde edilebilir. üstelik tam olarak değil, çarpıtılmış olarak ... şimdiye dek başarılmış demokrasiye dayanarak ve bu demokrasinin kapitalizmde tam olmayacağını gözler önüne sererek, yığınların içinde bulunduğu yoksulluğun ortadan kaldırılmasının ve bütün demokratik reformların tam ve her yönüyle gerçekleştirilmesinin gerekli temeli olarak kapitalizmin devrilmesini ve burjuvazinin mülküne el konulmasını istiyoruz."

v. i̇. leni̇n.
devrimci proletarya ve
ulusların kendi kaderini tahin hakkı.
3 /