underrated

okang okang
gereken değer verilmemiş ya da olması gerekene göre kötü değerlendirilmiş manasında kullanılan ingilizce sözcük...
ask for kafka ask for kafka
havalı olduğu sanılarak (overrated ile birlikte) gereksiz biçimde her naneye kullanılan, halbuki türkçe'de "kadri bilinmemiş" diye gayet de şık bir karşılığı olan sözcük.
emdara emdara
film/müzik/kitap/sanatçı kategorilerinde; 'az rağbet edilmiş, az bilinen" eser ve kişileri niteler.

popüler olan, ayağa düşmeye en müsait olduğundan underrated işlerin daha değerli olduğu genellemesi çıkarılabilir. fakat her zaman böyle olduğu söylenemez-her rus güzel olmayacak di mi?- evet, underrated, güzel ve popülerin ışığından gözleri kamaşmış insanların görüş alanından uzak esas kız/oğlan gibidir. maalesef bunu kullanarak popülerlik amacı güden, kendi kendiyle çelişkiye giren insanlar da mevcuttur; itibar etmeyiniz.