union

wondrous wondrous
sql'in önemli kalıplarından biri. iki farklı query'nin resultset'lerini aynı sayıda field içermeleri koşuluyla birleştirerek tek parça olarak verir. bu ortak resultset arasında belli bir field'a göre sıralama yapmak da mümkün olur.

kullanımı

(select * from hede)
union
(select * from hede2)

gibi bir şeylerdir. ayrıntısını da artık rdbms'inizin manual'inden öğreniverin.
wondrous wondrous
#union'la yapılabilecek maymunluklar vol. 1

rdbms'ler bir sorguda tablo başına bir index kullanabilirler. birden fazla column'a göre sorgu yapılacak tablolarda multi column index kullanılabilse de aşağıda vereceğim örnekte dört column hep beraber index'lenmiş olsa da çok ağır biçimde index scan'e düşülür.

-- örnek --

select sevgili from iliskiler where (col1='aşk' and col2='sevgi') or (col3='sex' and col4='cinsellik')

-- örnek --

bu gibi bir sorguda performans arttırılmak için uygulanabilecek çok gral bir çözüm, col1 ve col2'yi bir arada, col3 ve col4'ü ise diğer arada index'leyip,

-- query --

(select sevgili from iliskiler where col1='aşk' and col2='sevgi')
union
(select sevgili from iliskiler where col3='sex' and col4='cinsellik')

-- query --

şeklinde ikiye parçalayıp union'la tek resultset olarak veriyi çekmek olabilir.

böyle de mübarek bir şey union.