upper tester

azureel azureel
yerel sistem sınamalarında; eğer sistem çok kademeli ayrıştırılmış ise (mesela `osi modeli) üst kademe test ve alt kademe test bulunur.
upper tester, işte bu taramaların üst kısımlarında görev alan ekipmanları belirtir.