urras

depresif depresif
ursula l ke guin in yaşam biçimi ile birbirine tamamen zıt ikiz dünyaların karşıtlıkları, anarşist dünya ile kapitalist, devletçi dünyanın ve bu dünyalar arasında ki yolculuğu anlattığı mülksüzler isimli kitabında sözkonusu dünyalardan birinin adı. diğeri ise anarres dir. anarres; çorak, kıtlık içinde yaşam sürmeye çalışan, devletsiz, hiyerarşisiz özgür ve odocuların gezegeni (anarşist), urras ise doğanın cömert davrandığı, bolluk içinde yaşayan sınıflı, hiyerarşik ve devletçi (arşist) bir gezegen olarak anlatılır kitapta.
*