floppy disco

floppy disco

yazar · 12 kasım 2013

müzik (%4) · sinema (%4) · edebiyat (%2) · ülke-şehir (%2) · bilim ve teknoloji (%1) · kategorisiz (%87) ?

  1. toplam giri 287
  2. takipçi 1
  3. puan 2392

tasavvuf

floppy disco
spiritüalizmin, panteizmin, platonculuğun, paganizmin ve çok tanrılı doğu mistisiziminin islama kakalanmış halidir. 12. yüzyılda islam dünyasında hakim olmaya başlamasıyla aristocu ve rasyonalist islam felsefesi güç kaybetmeye başlamış ve aynı zamanda islam dünyası batı medeniyeti karşısında gerilemeye başlamıştır. tasavvufun günümüzde islam dünyasının yerlerde sürünmesinde önemli bir yeri vardır. gerçekte islamla alakası olmayan bu görüş, her şey tanrının bir parçası olduğu için iyinin de kötünün de tek olduğunu, bu yüzden yapılan her kötülüğün aslında iyiliğe hizmet ettiğini öne sürer. aynı şekilde şeytan da tasavvufa göre insana kötüyü gösterebilmek için kötü olma rolünü üstlenmiş yüce ve fedakar bir varlıktır. insan tanrının bir parçasıdır ve tanrı olmasının önündeki tek engel yine kendisidir. mevlana gibi bazı insanlar işi tanrının bir parçası oldukları için ondan vahiy aldıklarını öne sürmeye kadar götürmüşlerdir. acının insanı tanrıya yaklaştırdığını öne sürerler. özetle tasavvuf, günümüzde doğu dünyasının batıdan fersah fersah geride olmasına sebep olan "bu dünyada çile çek, öbür dünyada kralsın baabisi" düşüncesinin islamda vücut bulmuş halidir.


"insan için emeğinden başkası yoktur." necm 39

atrocity exhibition

floppy disco
bilimkurgu yazarı jg ballards'ın 70li yıllarda ünlenmiş ve türkçeye vahşet sergisi adıyla çevrilmiş kitabının adıdır. paragraflarla ayrılmış bir çok kısa öyküden oluşur. ian curtis aynı isimli şarkıyı sözkonusu kitabı okuduktan sonra ve intiharından birkaç ay önce yazmıştır. şarkının sözleri de kitaptaki bir bölümden esinlenmiştir ve ian curtis'in epilepsi hakkındaki hislerinin bir dışavurumudur, bedeninin kontrolünü kaybetmiş ve akıl hastahanesine yatırılmış bir adamın duygularını ve yaşadıklarını anlatır.

industrial

floppy disco
ritimlerindeki makina ruhsuzluğu ve düzeni nedeniyle bu ismi almıştır. açıkçası bir müzik türünden de fazlasıdır. giyim tarzı, düşünce yapısıyla ve farklı müzik türleri arasında yayılmış olmasıyla bir punk altkültürü olduğu söylenebilir.

not: rammstein endüstriyel metal değil neue deutsche härte grubudur.

kontrbas

floppy disco
sözkonusu enstrümanın esas adı kontrbas değil yaylı veya telli kontrbastır. kontrbas terimsel anlamda en pes sesi veren tüm enstrümanlar için kullanılır. örneğin suzafon da bir kontrbastır veya kontrbas fagot da bir kontrbastır. bu enstrüman için batı dillerinde kontrbas yerine farklı sözcüklerin kullanılmasının sebebi de budur.

piçuta

floppy disco
palamudun bir üstü değil en büyük türüdür. dedem anlatırdı, eskiden yılda iki sefer balık akını olurmuş, bu balık da o zamanlarda pazarlara düşermiş ancak o zaman bile çok pahalı olurmuş.

edit: palamudun bir büyüğüne zindandelen adı verilir.
1 /