irrasyonel cahil

irrasyonel cahil

yazar · 17 nisan 2011

  1. toplam giri 87
  2. takipçi 0
  3. puan 2348

1 tl ile yapılabilecekler

irrasyonel cahil
bir meczupla yurdum kıraathanelerinden birine gidilip karşılıklı çay içilebilir. muhtemelen sigaralar da meczupdan olur ki bedavaya sınırsız sigara anlamına gelir. o 1 tl'nin esas getirisi ise meczuba içindeki tüm derdi sıkıntıyı anlatma olayıdır. modern zamanın en illet hastalığı olan ruh bunalımına karşı eşsiz bir ilaç olur emin olun. bunun için psik.lere verilen yüzlerce binlerce tl gözönüne alındığında bunun 1 tl ile yapılacak oldukça karlı bir iş olduğu söylenebilir.

anarşist

irrasyonel cahil
sanırım seçim zırıltılarının tavan yaptığı şu günlerde kulağını her türlü gürültüye tıkayıp siyasete kıçını dönebilendir anarşist. kültür emperyalizmine inat kot giyinmemek kola içmemek mekdanıldsın kapısından içeri adım atmamak holivudu boykot etmek v.s. v.s. v.s. gerici hareketlerde bulunandır. tüket diyen sisteme kol gösterip her bir tüketim ürünü reklamına hassiktir çekebilendir. cebindeki son parayı bile başkasıyla paylaşabilendir. hatta sigara içme diyen başbakana inat boğaz vapurunun arka balkonunda fosur fosur tüttürendir.

laik ülkede bangır bangır ezan okunması

irrasyonel cahil
bir defa ülke laik olmaz rejim laik olur çünkü laiklik devletin yönetim sistemiyle alakalıdır ülkenin alt birimi olan insan hele de müslüman bir insan laik olamaz. ikincisi din denen olay salt ibadet tapınma v.s. değildir hele de doğu dinlerinde hiç değildir. tamam tapınma da vardır ancak din olgusu hayatın tüm evresinde kendini hissettirir. hele de söz konusu olan din islam ve ya bir başka doğu dini ise sosyal hayatı tümüyle etkileyen birinci etkendir din. burada esas tartışma konusu laiklik ise eleştirilmesi gereken ezanın okunması okunmaması gibi basit konular değil islamın kökten kazınması ya da mecburen tüm organları ile kabul edilmesi konusudur. eh bundan sonrasında da söylenecek tek söz kalır: kazı kazıyabilirsen.

akp li kızın chp li erkeğe aşık olması

irrasyonel cahil
13 haziran itibarı ile unutulacak olan ve halihazırda süregelen tüm aptalca tartışmaları görmezden gelip, sevginin gerçek politikanın ise sahte bir şey olduğunu kavramış insandır. chp li bir kızın akp li bir erkeğe aşık olması ya da akp li bir erkeğin chp li bir kıza ya da chp li bir erkeğin akp li bir kıza aşık olması kadar da doğal bir durumdur. varsa bu kadar gerçekçi birisi ki vardır herhalde, helal olsun ona.

banu avar

irrasyonel cahil
zaman zaman yanlış bilgilendirmeler de bulunuyor olsa da (bunu artniyetli yapıyor olduğunu zannetmiyorum) dikkatle takip edilmesini tavsiye ettiğim ve önemsediğim araştırmacı gazeteci ve yazardır.

yeni nesil kızların geç evlenme merakı

irrasyonel cahil
sistemin kendisine dayatması sonucu oluşan merak duygusudur. bir genç kız (ve ya erkek) ne kadar geç evlenirse ya da aile kurarsa o kadar geç tasarruf sahibi olacaktır. kapitalizmin dolaylı ve ya doğrudan kabullenildiği tüm toplumlarda birey demek tüketim, aile demekse tasarruf demektir. burada kadınların rolü erkeklerden çok daha belirleyicidir zira aile içerisinde tasarrufu yapan kadındır (örneğin annelerimiz). dolayısı ile bir genç kızın ne kadar geç evleniyor olması, evlilik ve aile kurma yaşının o kadar ilerlemiş olması anlamı taşır ki bu durum da, bireylerin ve toplumun tüketimi ile ayakta duran mevcut kapitalist sistemin pek bir işine gelmektedir.

kuran ı kerim

irrasyonel cahil
okumayan birinin mantıksız hoşgörüsüz ya da sıradan olduğunu savunması çok normaldir. hele ki okumayıp da düşünmekten ve kendi gözüyle bakmaktan aciz olanların başkalarının gözüyle bakıp, başkalarının zihniyle yorumlayarak içeriğinin seksist, ırkçı falan filan olduğunu savunması çok daha normaldir.

kuran ı kerim

irrasyonel cahil
içerdiği her bir surenin ayetin hatta kelimenin içinde birden fazla anlam taşıyan, okuyanın sahip olduğu iç derinliğe göre bir anlam çıkarabileceği ya da çıkaramayacağı, insanın ve toplumun kendisiyle, başka insanlarla ve toplumlarla, eşyayla ve tanrıyla olan münasebetinin her safhasının nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı kitaptır. anlaşılması, iyi ya da kötü eleştiriye tabi tutulması için öncelikle okunması gerekir. zaten "oku" diyerek başlar.
(bkz: önce bir oku kardeşim)
1 /