uyarı

wondrous wondrous
sözlüğün adli sicil kaydı fasilitesi. uyarılar, ispikler değerlendirilirken otomatik olarak verilir. moderatör sözlüğe fazlasıyla aykırı entryleri gördüğü zaman kullanıcıya uyarı verme hakkına sahiptir. 20 uyarı almış kullanıcı, 21. uyarısında sisteme girerken otomatik olarak çaylak seviyesine indirilir. kullanıcı uyarı sayısını çöp bölümünden görebilir. otomatik olarak uyarı alındığına dair herhangi bir mesaj gelmez. ayrıca uyarıların veriliş sebepleri de belli değildir. uyarı tek başın bir varlıktır hiç bir sebeple bağdaştırılamaz. yaşasın özgür, demokratik uyarı.
kalemdefter kalemdefter
hikayemizi herkesin hikayesinden sıyırmak yaşamdaki tek marifetimizdir desek yanılmış
olmayız. bunu bize özgü kılan şeyler neyse onun peşinden giderek yüceltiriz. detaylar ancak başkalarının yaşamlarındaki gibi sıralanmadığında kıymetlidir. yalnız bu sebeple günümüz insanının diğerlerinin hikayesinden ayıracağı bir "kendilik öyküsü" oluşturamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

bunun sebebi elbette dilde gizlidir. dünyada hemen her şeyin içinde bizi diğerlerinden
ayıracak bir bakış açısı, bir anlatı bulmaya gelmemiz yüzünden, bizim için dünyanın " ne
olduğu" diğerlerine sunulacak en keskin belirleyici şeydir.

son yirmi yıldır bizim ülkemizde de dil değişime uğradı. kişisel gelişim furyasının olumsuz
etkisiyle "farkındalık sahibi olmak" gibi tanımlar entelektüel ve bilge bir kişilik olmayı
tanımlayan şeylerin yerini aldı.
herhangi bir meselede o meselenin sebep ve sonuçlarını olabildiğince basit ifade edebilmek dururken o meselenin sonuçlarının yarattığı duyguyu ifade etmeye yöneldi insanlar.

dildeki bu katmanlaşmanın olumsuz etkisi şudur: hikayede kopukluklar başlar ve asıl olan
anlatılamaz bir şey olarak altta kalırken üstte yalnızca duygusal bir çukurun içindeki insan
kalakalır. bu sebeple günümüz insanının buhranı da diğer insanların buhranından ayrılmaz bir katmanda birleşir. günümüz insanı hikaye anlatamayacağı için gündelik yaşamının parçalarını toplumun takdir ettiğini düşündüğü formlarda birleştirerek sunar. fotoğraf paylaşma yazılımlarında "hikaye" özelliği eklenmesi insanların çoğunlukla var olmayan hikayelerini değerli görerek ve göstererek içi boş, esastan uzak bir varlık halini sürdürmelerini destekler.

bugünün insanlarının "dünya budur" diyerek gördüğü kelimeler, yani o fotoğraflar aslında
büyük bir körlüğün ve dünyaya karşı sağır bir ruhun dışavurumudur.
hal böyleyken dünyanın ne olduğuna karar veren insanın sınırlı algılamasıyla yeniden
biçimlenmiş estetik algısının ona "iyi, güzel, harika" olduğunu söylediği yani değerli
bulmasına neden olduğu şeyler teknoloji sahibi bir primatın beğenebileceği şeylerdir.
bu sebeple insanların değerli bulduğu şeylerin çoğunun (gündelik yaşamın içinde olanlarının, tv'den süzülenlerin) değersiz olduğunu ve tiksindirici olduğunu söylersek yanılmış olmayız.

insanların kendi kelimeleri ve kendi deneyimleri olmadığından içine girdikleri bu "beğen"
kıskacı aslında geçici bir oyalama sağlar. kullanılmayan organlarımızın gücünün düşmesi gibi kullanılmayan bu zihin hikaye oluşturamadığından başkasının hikayesini almak, geçici olarak kabullenmek, yaşamak ve gerçek bir insan olmanın duygusundan uzaklaşmak durumundadır. gerçek bir insan olmak ancak deneyimlemekle mümkündür. göğün rengini hayranlıkla izlemek yerine göğün rengini hayranlıkla izleyen bir insanı izleyecek olan insanları düşünerek yapılmış bir hareketler bütünü insanı ancak bir "aptal" yapar.
genç nesilin ölümüne savunduğu ve özdeşim kurduğu yazar, çizer, şarkıcı ya da oyuncuların çoğunun bu estetik verimliliğin çok altında kaldığını ancak insanların bunun
değerlendirmesini yapamayacak kadar zayıf durumda olduğunu söylersek yanılmış olmayız.

devletler, önce estetiği değiştirir sonra etik değişiverir. değişen bu dünyanın etiğinde
ideal insan olma tasavvurunu anlamaya çalışan sıradan biri bile zayıftır ve yalnızdır.
kimse mükemmel olamaz derler. mükemmelin tanımı bile kirlenmişken basit bir insan olmayı eksik bir şey gibi gösterirler ve insanlık giderek budala yolunda yürür.
kelimeler her şeydir. kendi kelimeleriniz var mı?

size verilenler üzerinden mi dünyaya bakıyorsunuz?
yüksek ihtimalle düşüncenin derinliğini anlamayacaksınız ve heyecanla laf yetiştirmeye
çalışacaksınız ya da kimsenin görmediği kısa bir yazı olacak bu.
gören gözlere ulaşır umarım.
değerli olduğunu düşündüğünüz şeyler değerli değil.