uygurlar

leo
yerleşik hayatı benimseyen ilk türk toplumu.
bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir.
mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir.
xııı.yüzyılda cengiz han'ın egemenliğini kabul etmişler ve moğolların türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır
çağatay ve özbek türkleri bu şekilde çıkmıştır.
bu başlıktaki 15 giriyi daha gör