uygurlar

orgomelih
türk toplulukları içinde medeniyet bakımından en gelişmiş olan,ilk kalıcı kültür bırakan ve orta asya tarihinde yabancı bir dini resmi din yapan ilk türk devleti'dir.
bu başlıktaki 15 giriyi daha gör