uygurlar

leo leo
yerleşik hayatı benimseyen ilk türk toplumu.
bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir.
mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir.
xııı.yüzyılda cengiz han'ın egemenliğini kabul etmişler ve moğolların türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır
çağatay ve özbek türkleri bu şekilde çıkmıştır.
karyatid karyatid
ötüken, kansu ve doğu türkistan’da bir hâkanlık iki devlet kurmuş olan türk boyudur. uygurların anayurtları, baykal gölünün güneyindeki orhun, selenga ve tala nehirlerinin bulunduğu bölgedir. hun imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra göktürklerin buyruğu altına girdiler. sonra onlara karşı ayaklanarak bağımsız bir devlet kurdular . diğer türk boylarım da buyrukları altına alarak güçlendiler. yüz yıl kadar moğolistan'a egemen olan uygurlar, çinlilerle de ilişki kurdular ix. yüzyılın ortalarında kırgızlarla tibetlilerin saldırısına uğrayarak yıkılan uygur devleti ortadan kalkınca uygurlar batıya göçtüler ve dağınık küçük devletler kurdular. sonunda bütün uygurlar cengiz han zamanında moğol egemenliğine bağlandılar. böylece son uygur devleti de xiii. yy.ın başında ortadan kalktı
orgomelih orgomelih
türk toplulukları içinde medeniyet bakımından en gelişmiş olan,ilk kalıcı kültür bırakan ve orta asya tarihinde yabancı bir dini resmi din yapan ilk türk devleti'dir.
evcil insan evcil insan
orhun yazıtlarında adları tokuz oğuzlar olarak geçer. yani oğuzdur, bizim gibilerdir. taa çin'in dibindeler ama dil, yaşayış ve fiziksel özellik bakımından o kadar benziyorlar ki bize.

müslüman, türk ve en önemlisi 1949'dan beri komünist çin'in işgali altında olmaları ve işgalin getirdiği kültür soykırımı nedeniyle filistinlilerle beraber dünyanın en mazlum halkıdır benim gözümde.

onlara karşı ayrı bir sevgi besliyorum. ne islamdan vazgeçmişler, ne de türklüklerinden. aksine daha da bağlanmışlar değerlerine. çin'e rağmen hala anadolu türkü gibi yaşamaktadırlar.

merak eden falan olursa diye bir bağlantı paylaşayım. fotoğrafları görünce aa lan burası türkiye diyebilirsiniz ama yanılırsınız. orası doğu türkistan.

flickriver: most interesting photos tagged with uyghur flickriver - view images as a 'river of photos' and more... flickriver
karbonel karbonel
745-840 arası varolan uygur kağanlığı kırgızların saldırısıyla yıkılınca uygurlar, turfan şehrine geldiler ve koço uygur kağanlığı'nı kurdular (850-1250). yerleşik hayata geçen, şehirler kuran koço uygur hanlığı'nın en önemli özelliği ise çoğunluğun budist olması ve bu alanda günümüze kalan pek çok eser bırakmalarıdır. çoğu çince, sanskrit, tibetçe gibi dillerden uygur türkçesine çevrilmiş bu eserler arasında en bilineni (bkz: altun yaruk)'tur.
adım zebercet adım zebercet
doğu'nun tüm manevi özelliklerini bünyesinde barındırabilen ender türk topluluklarındandır. engin hoşgörü, edebiyat, sanat, mimari yapı ve insan ilişkileri bakımından muazzam bir yapı oluşturmuşlardır. özellikle yazılı eser bazında türk'ün ufkunun ne kadar geniş olduğunu bizlere şu dizelerle ifade ederler:

" bilgili insan beline
taş kuşansa kaş olur.
bilgisizin yanına
altın konsa taş olur."

canım uygurlar.
birfincancay birfincancay
bunlar göktürklerin yanında çok ezildiler. çok hırpalandılar. yok göktürkler savaşçıymış da bunlar değilmiş. yok göktürkler gök tanrı dinine inanırlarmış da bunlar neden budist olmuş. göktürkler göçebe hayat tarzını sürdürmüşler bunlar neden yerleşik hayata geçmiş... et yemedikleri için savaşçı özelliklerini kaybetmişler. göktürk alfabesi 38 harfmiş de bunların neden 14 harfmiş... bunların eserleri göktürk kitabeleri kadar nitelikli değilmiş.

bunlara göre göktürkler adeta bir ruşen amca nın oğlu sedat. olacak şey değil. adama sorarlar 38 harfli alfabe yaptın da noldu? kondun göçtün de noldu? savaştın da noldu diye sorarlar... adamlar efendiliğinden sormamış. efendi adamlar.

neticesinde benim atamdır ben saygı duyuyorum. ikide bir göktürklerle kıyaslamayın kardeşi kardeşe kırdırmayın. herkes çadırda yaşamak zorunda değil.
afrika dere kurbağası afrika dere kurbağası
yerleşik hayata geçtikten sonra kadınların kuzey cepe ev aldın soğuk oluyo doğal gaz parasını yine yatırmayı unuttun demi ayakkabılarını evin dışına koy gibi çeşitli dırdırlarına dayanamayarak çinli prenses almışlar ve bunun sonucunda ev araba gibi çeşitli yerleşik mülklerin tapularını çinli kadınların üzerine yapmaları sonucu beş parasız kalmış ve boşanmak isteyen çinli hatunlardan dolayı yağmalamadan kazandıkları parayı avukata yatırıp fakirlikten et dahi yiyememişler ve ele güne rezil olmamak için biz maniheist olduk demişlerdir sonuç olarak da kendilerini kımıza vurup ülkeyi iflas ettirtmişlerdir.
jeremymatheson jeremymatheson
türklerde ilk kütüphane bu devlet döneminde açılmış, kağıt ve matbaa ilk kez bu dönemde kullanılmış ve ilk tiyatro örnekleri yine bu dönemde verilmiştir. maniheizm dininde önemli bir yeri olan ay motifine siyasal alanda yer veren uygurlar, ayrıca moğolların türkleşmesinde etkili olmuşlardır.