uygurlar

2 /
birfincancay
bunlar göktürklerin yanında çok ezildiler. çok hırpalandılar. yok göktürkler savaşçıymış da bunlar değilmiş. yok göktürkler gök tanrı dinine inanırlarmış da bunlar neden budist olmuş. göktürkler göçebe hayat tarzını sürdürmüşler bunlar neden yerleşik hayata geçmiş... et yemedikleri için savaşçı özelliklerini kaybetmişler. göktürk alfabesi 38 harfmiş de bunların neden 14 harfmiş... bunların eserleri göktürk kitabeleri kadar nitelikli değilmiş.

bunlara göre göktürkler adeta bir ruşen amca nın oğlu sedat. olacak şey değil. adama sorarlar 38 harfli alfabe yaptın da noldu? kondun göçtün de noldu? savaştın da noldu diye sorarlar... adamlar efendiliğinden sormamış. efendi adamlar.

neticesinde benim atamdır ben saygı duyuyorum. ikide bir göktürklerle kıyaslamayın kardeşi kardeşe kırdırmayın. herkes çadırda yaşamak zorunda değil.
afrika dere kurbağası
yerleşik hayata geçtikten sonra kadınların kuzey cepe ev aldın soğuk oluyo doğal gaz parasını yine yatırmayı unuttun demi ayakkabılarını evin dışına koy gibi çeşitli dırdırlarına dayanamayarak çinli prenses almışlar ve bunun sonucunda ev araba gibi çeşitli yerleşik mülklerin tapularını çinli kadınların üzerine yapmaları sonucu beş parasız kalmış ve boşanmak isteyen çinli hatunlardan dolayı yağmalamadan kazandıkları parayı avukata yatırıp fakirlikten et dahi yiyememişler ve ele güne rezil olmamak için biz maniheist olduk demişlerdir sonuç olarak da kendilerini kımıza vurup ülkeyi iflas ettirtmişlerdir.
jeremymatheson
türklerde ilk kütüphane bu devlet döneminde açılmış, kağıt ve matbaa ilk kez bu dönemde kullanılmış ve ilk tiyatro örnekleri yine bu dönemde verilmiştir. maniheizm dininde önemli bir yeri olan ay motifine siyasal alanda yer veren uygurlar, ayrıca moğolların türkleşmesinde etkili olmuşlardır.
2 /