uygurlar

1 /
leo
yerleşik hayatı benimseyen ilk türk toplumu.
bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir.
mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir.
xııı.yüzyılda cengiz han'ın egemenliğini kabul etmişler ve moğolların türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır
çağatay ve özbek türkleri bu şekilde çıkmıştır.
karyatid
ötüken, kansu ve doğu türkistan’da bir hâkanlık iki devlet kurmuş olan türk boyudur. uygurların anayurtları, baykal gölünün güneyindeki orhun, selenga ve tala nehirlerinin bulunduğu bölgedir. hun imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra göktürklerin buyruğu altına girdiler. sonra onlara karşı ayaklanarak bağımsız bir devlet kurdular . diğer türk boylarım da buyrukları altına alarak güçlendiler. yüz yıl kadar moğolistan'a egemen olan uygurlar, çinlilerle de ilişki kurdular ix. yüzyılın ortalarında kırgızlarla tibetlilerin saldırısına uğrayarak yıkılan uygur devleti ortadan kalkınca uygurlar batıya göçtüler ve dağınık küçük devletler kurdular. sonunda bütün uygurlar cengiz han zamanında moğol egemenliğine bağlandılar. böylece son uygur devleti de xiii. yy.ın başında ortadan kalktı
orgomelih
türk toplulukları içinde medeniyet bakımından en gelişmiş olan,ilk kalıcı kültür bırakan ve orta asya tarihinde yabancı bir dini resmi din yapan ilk türk devleti'dir.
evcil insan
orhun yazıtlarında adları tokuz oğuzlar olarak geçer. yani oğuzdur, bizim gibilerdir. taa çin'in dibindeler ama dil, yaşayış ve fiziksel özellik bakımından o kadar benziyorlar ki bize.

müslüman, türk ve en önemlisi 1949'dan beri komünist çin'in işgali altında olmaları ve işgalin getirdiği kültür soykırımı nedeniyle filistinlilerle beraber dünyanın en mazlum halkıdır benim gözümde.

onlara karşı ayrı bir sevgi besliyorum. ne islamdan vazgeçmişler, ne de türklüklerinden. aksine daha da bağlanmışlar değerlerine. çin'e rağmen hala anadolu türkü gibi yaşamaktadırlar.

merak eden falan olursa diye bir bağlantı paylaşayım. fotoğrafları görünce aa lan burası türkiye diyebilirsiniz ama yanılırsınız. orası doğu türkistan.

flickriver: most interesting photos tagged with uyghur flickriver - view images as a 'river of photos' and more... flickriver
karbonel
745-840 arası varolan uygur kağanlığı kırgızların saldırısıyla yıkılınca uygurlar, turfan şehrine geldiler ve koço uygur kağanlığı'nı kurdular (850-1250). yerleşik hayata geçen, şehirler kuran koço uygur hanlığı'nın en önemli özelliği ise çoğunluğun budist olması ve bu alanda günümüze kalan pek çok eser bırakmalarıdır. çoğu çince, sanskrit, tibetçe gibi dillerden uygur türkçesine çevrilmiş bu eserler arasında en bilineni (bkz: altun yaruk)'tur.
adım zebercet
doğu'nun tüm manevi özelliklerini bünyesinde barındırabilen ender türk topluluklarındandır. engin hoşgörü, edebiyat, sanat, mimari yapı ve insan ilişkileri bakımından muazzam bir yapı oluşturmuşlardır. özellikle yazılı eser bazında türk'ün ufkunun ne kadar geniş olduğunu bizlere şu dizelerle ifade ederler:

" bilgili insan beline
taş kuşansa kaş olur.
bilgisizin yanına
altın konsa taş olur."

canım uygurlar.
1 /