valenda mimorosi

ali kamber ali kamber
hayatının son günlerinde gazete küpürlerinden kestiği harflerle bir aşk romanı yazmaya girişmiş, ancak eserini bitiremeden göçüp gitmiş mimar. servetiyle okullar açarak ve burslar dağıtarak bilimsel eğitime destek olmasıyla da nam salmıştır.