varsayılan

chete chete
bilgisayar terminolojisinde, ingilizcesi "default" olan, siz değiştirmediğiniz müddetçe değişmeyen fabrika çıkış değeri.

~ değer : öntanımlı değer.