vesayet

siyahperest siyahperest
velayet altında bulunmayan küçüklerin, çeşitli sebeplerden dolayı kendi kendilerini ve mallarını yönetmekten aciz ergin kişilerin kendilerini ve mallarını korumaya ve onları temsil etmeye yönelik olan, medeni kanun'da belirtilen sebep ve hallerin bulunması durumunda mahkeme kararı ile kurulan ve temelde kamu hukukuna giren bir kurumdur.