viyana çevresi

alle alle
bir grup fizikçi, matematikçi ve felsefecinin her haftanın perşembe akşamı viyana üniversitesi matematik enstitüsündeki bir seminer odasında toplanıp bilim kuramı ve nesnel gerçeklik arasındaki ilişkiyi tartıştıkları ve 1931 den sonra anılmaya başlandıkları ismi. 1920 ile 30’larda var olan bu ekolün odak noktası dil, dünya ve bilim oluşturur. viyana çevresinin antik yunanda karşılığı herhalde platon’un akademisi olabilir. bu benzetme sanırım bu ekolün bilim felsefesinde yerini ve önemini tam hakkı ile ifade ediyor, lakin yarattıkları sirkülasyon hala doğruları ve yanlışları ile tartışıla gelmiş ve sanırım uzunca bir sürede devam edecek.