vladimir iliç lenin

toumai toumai
dünyayı sallayan insanlardan biri.karl marx'ın teorilerini pratiğe döküp,proleterya diktatörlüğünü kurmuş ve yaşanacak başka bir dünya olduğunu herkese göstermiştir.sscb'nin ilk lideridir.bir çok eser yayınlamıştır.bu çalışmalarından dolayı marksizm,marksizm-leninizm olarak anılmaktadır.
bu başlıktaki 190 giriyi daha gör