wag the dog

ctrl x ctrl x
film propagandanın nasıl işlediğini ve seçimlerde nasıl iş
gördüğünü gösteriyor bize. siyaseti bir kenara koyarak bu
propaganda işini, göz boyama mevzusunu şumüllendire biliriz.
___________________________________________

göz boyama doktorlari- wag the dog


on yıl kadar önce, ilk kez amerika’da yeni bir doktorluk türü ortaya çıktı:

göz boyama doktorluğu!

i̇ngilizce, “spin-doctor” denilen göz boyama doktorla­rının uzmanlık alanı, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip geniş halk kitlelerini yanıltmak, aldat­maktır. göz boyama doktoru olabilmek için bitirilme­si gereken herhangi özel bir üniversite yoktur! göz bo­yama doktoru olacak kişinin çok kurnaz olması, üstün konuşma ve yazı yazma yeteneklerine sahip bulunma­sı, insanları hangi yollardan nasıl kandırıp uyutacağı­nı çok iyi bilmesi, müthiş korkusuz, saygısız ve çok ah­laksız olması gerekmektedir!

günümüzde göz boyama doktorları amerika ve batı avrupa’da devlet başkanlarına, başbakanlara ve siyasi parti genel başkanlarına hizmet ediyor ve kor­kunç paralar kazanıyorlar. üstün yetenekli bir göz bo­yama doktorunun neleri başarabileceğini göstermek için, bir süre önce londra’da izlediğim bir filmi çok kı­sa olarak sizlere özetleyeceğim. filmin adı, “kuyruk köpeği sallıyor”. (türkiye’de “başkanın adamları” adıyla oynamıştı. 1997) daha ilk adımda kafanız karışma­sın, bu söylem i̇ngilizcede bir deyimdir. doğal olanı, köpeğin kuyruğunu sallamasıdır. ama ne zaman ki çoğunluğun değil de azınlığın sözü geçer, işte o zaman, kuyruk köpeği sallıyor denilir. filme neden böyle bir ad verilmiş, biraz sonra anlayacaksınız.

filmin ana konusu şu:

amerika’da başkanlık se­çimlerine iki hafta kalmıştır. mevcut başkan, bir dö­nem daha seçilmek istemekte ve kamuoyu yoklamala­rı da başkanın yeniden seçileceğini göstermektedir. i̇ş­te tam bu sırada bir skandal patlar. amerika devlet başkanının beyaz saray’ın oval ofisi’nde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu haberi duyulur! eğer bu ha­berin yayılması önlenemezse, başkanın seçimleri kay­betmesi kaçınılmazdır. i̇şte bu koşullarda çare bulmak, ortalığı temizlemek, başkanın danışmanlarından göz boyama doktoru roni‘nin omuzlarına yüklenir. film­de, göz boyama doktoru roni’nin rolünü ünlü aktör robert de niro oynamaktadır. göz boyama doktoru roni, hemen kafasında bir senaryo hazırlar. amerikan halkının dikkatini cinsel taciz olayından başka bir yö­ne çekmek için, bir savaş gereklidir! ama o sırada amerika’nın savaş içinde olduğu bir ülke yoktur. göz boyama doktoru roni, sanal yani uydurma bir savaş yaratır: arnavutluk, elindeki nükleer bombalarla amerika’ya savaş açmıştır!

roni’nin bu sanal savaş se­naryosunu duyan diğer danışmanlar sorarlar, neden arnavutluk?

çünkü amerikalılar, arnavutluk’un nere­de olduğunu bile bilmezler, diye cevap verir göz boya­ma doktoru roni! amerikan halkını aldatacak senar­yo artık hazırdır, şimdi sıra bunu sahneye koyacak bir yönetmenin bulunmasına gelmiştir.

göz boyama dok­toru roni, o kişiyi de hemen bulur. hollywood’un yete­nekli ama doyumsuz sinema yönetmeni stan moss, bu çılgın senaryoyu sahneye koyacaktır, karşılığında da amerika birleşik devletleri büyük elçisi unvanına ka­vuşacaktır.

filmde stan moss rolünü, çok ünlü oyuncu dustin hoffman oynamaktadır. anlaşma sağlanır ve vaşington’daki bir film stüdyosunda uydurma savaşın sahneleri çekilir, arnavutluk’un amerika’ya savaş ilan ettiğini duyuran tüm televizyon kanallarına dağıtılır.

amerika devlet başkanı, cesur ve kararlı mesajlar yavınlayarak halkın desteğini kazanır, popüleritesini ar­tırır. amerikan halkı zokayı yutmuş, arnavutluk’la bir ş savaş olduğuna inanmıştır ama, başkanın seçimlerde rakibi olan amerikalı senatör oyunu çakar, cia’yı dev­reye sokar. seçime sekiz gün kala, cia savaşın bitmiş olduğunu duyurur, işler yine sarpa sarmıştır, başkanın danışmanları bu kalan sekiz gün amerikan halkını nasıl uyutacaklarını bilemezlerken göz boyama dok­toru roni yine imdatlarına yetişir. senaryosunun ikin­ci perdesini anlatır: savaş bitmiştir ama, wilyam şuman adlı bir amerikan çavuşu arnavut gerillalarının elinde tutsak kalmıştır! şimdi başkan, bu tutsağın kur­tarılması için devreye girecektir! yine aynı film stüdyo­sunda, gerillaların elinde işkence görmüş çavuş vil­yam şuman’ı görüntüleyen sahneler çekilir ve ameri­kan televizyon kanallarına dağıtılır! milliyetçilik duy­guları çok güçlü olan amerikan halkı galeyana gelir. göğüs kısmında, “fuck albenia” yani “arnavutluk’u si..m” yazlı gömlekler su gibi satılır. rok müziği ya­pımcılarına, vatanseverlik duygularına coşturan öz­gürlük şarkıları besteletilir ve bunlar çeşitli radyo ka­nallarında sabahtan akşama kadar sürekli çaldırtılır. göz boyama doktoru roni, hedefine ulaşmıştır. başka­nın cinsel taciz olayını çoktan unutan amerikan hal­kı, arnavut gerillalarının elindeki sözde tutsak ameri­kalı çavuşu her ne pahasına olursa olsun kurtaracağı­na söz veren başkanları etrafında birleşir. seçimi mev­cut başkan büyük farkla kazanıp beyaz saray’daki ye­rini korur…

göz boyama doktorları, “ne yaparsan yap, para kap” ilkesine dayalı küreselleşme’nin ürünleridir. en ünlü, en yetenekli göz boyama doktorları günümüzde amerika ve batı avrupa’da akıl almaz başarılar ka­zanmaktadırlar!

türkiye’de de göz boyama doktorları bulunmak­tadır. …………..bizim yerli göz boyama doktorlarımız daha çok med­yada yuvalanmışlardır. bunlar her ne kadar amerika­lı meslektaşları kadar başarılı değilseler de, olmayan şeyleri var, var olan şeyleri de yok göstermek için yırtı­nıp durmaktadırlar.

amerikan halkını bilemem ama, türk ulusunun sürgit gözünü boyamak mümkün değildir.

kaynakça

yılmaz di̇kbaş – amerika’nın irak yalanları eylül 2002,
bu başlıktaki 15 giriyi daha gör