walter scott

varolmayan şövalye varolmayan şövalye
tarihi roman türünün babası sayılan walter scott, 15 ağustos 1771'de iskoçya'nın edinburgh kentinde doğdu ve hukuk tahsilini bitirene dek bu kentte yaşadı. edinburgh barosuna kabul edilmesine rağmen, onun merakı folklor ve halk şarkıları üzerineydi. 1803'deki ilk çalışması iskoç halk şarkılarını konu edinen üç ciltlik bir incelemeydi. kendisi de 1805'den sonra iskoç folklorüne ve efsanelerine dayanan romantik şiirler yazdı. ancak o yıllar ingiltere'sinde romantik şiire damgasını vuran iki ateşli şair; lord byron ve percy shelley vardı. scott'un bu alanda onlarla boy ölçüşmesi mümkün değildi. folklor ve efsaneleri romana taşıdı scott. 1814 yılında waverly adlı romanını yayınladı. fakat bu yıllarda, roman, edebiyatın düşük bir türü olarak değerlendirildiğinden, 1827'ye kadar üstlenmedi yazdıklarını.

saray tarafından baron ünvanına layık görülen ve adı sir eki ile birlikte anılan walter scott'un ilk romanları, waverly dönemi romanları olarak bilinir. kitaplarının halk tarafından sevildiğini ve çok sayıda okuyucuya ulaştığını sağlığında gören yazarlardandır scott. ne var ki, maddi durumu, yanlış yatırımları nedeniyle hep kötü olmuş, hayatının büyük bir bölümünü borçlarını ödemekle geçirmiştir.

hepsi de iskoç tarihindeki olaylardan esinlenerek yazılan waverly romanlarından, 1820 tarihli kara şövalye ile ingiltere tarihine geçer ve ilk dönemini noktalar. 1823'de yazdığı quentin durward'ın konusu ise fransız devrimi'ne aittir. sıkışan maddi durumunu düzeltmek için 1826'dan sonra -aceleyle- yazdığı romanları edebi açıdan başarılı olmamakla birlikte, walter scott adı, onların da geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasına yetmiş, yazar borç yükünden kurtulmuş ama sağlığını yitirmiştir. tedavi için gittiği italya'da da derdine derman bulamayan sir walter scott'un ölüm tarihi, 21 eylül 1832'dir.

(bkz: ivanhoe)