wehrmacht

my dying bride my dying bride
nazi ordusu değil, alman ordusudur. savaşın sonuna doğru çok fazla esneklik tanınan ss birlikleri tarafından hor görülmüşlerdir. panzer birlikleri wehrmacht'ın gövdesini, can damarlarını oluşturur.

adolf tarafından, ingilizlerin donanma politikasının bir benzeri güdülerek düzenlenmeye çalışılmıştır. yani diğer en güçlü iki devletin kara ordusunun toplamından daha büyük yapılmaya çalışımıştır. fakat amaçlanan doğrultuda, sayıca "wehrmacht > fransa kara ordusu + rus kara ordusu" hiç bir zaman yapılamamıştır...
dünyayı kurtaran adam dünyayı kurtaran adam
2. dünya savaşı'nda 4 ana kısma ayrılan almanya silahlı kuvvetleri.okw[oberkommando der wehrmacht]tarafından idare edilirdi. başında devlet başkanı sıfatında adolf hitler vardı. yaklaşık 20 milyon insandan oluşan bir askeri güce sahipti.

heer

alman kara kuvvetleri. okh[oberkommando des heeres] tarafından idare edilirdi.

kriegsmarine

alman deniz kuvvetleri. okm[oberkommando der marine] tarafından idare edilirdi. u bootları meşhurdur.

luftwaffe

alman hava kuvvetleri. okl[oberkommando der luftwaffe] tarafından idare edilirdi. stuka filoları bu birimde görev almıştır. bünyesinde hava kuvvetlerine yardımcı olması için tank tümenleri* bile vardı.

waffen ss

alman jandarma birimleri. esasında tam jandarma olarak nitelendirmek doğru olmaz. büyük yetki ve sorumlulukları vardı. ele geçirilen ve önceden egemenlik altına girmiş almanya topraklarında asayiş ve iç güvenlik görevi üstlenirlerdi. heer ve diğer kuvvetler sıkıştığında yardıma giderlerdi. nedense gestapo ile çok sık karıştırılır ama waffen ss askeri istihbarat dışında faaliyetlere girmemiştir. totenkopf gibi birimlerinin toplama kamplarından sorumlu olması nedeniyle genel olarak insanlarda iyi intiba bırakmamışlardır. dikkat edilirse diğerleri gibi herhangi bir kuvvet komutanlığına bağlı değildi. doğrudan himmler ve hitler'den emir alırlardı. resmi olarak wehrmacht'a bağlı olmasa bile, beraber birçok organizasyonda bulundakları için wehrmacht'ın bir kolu olarak görmek yanlış olmayacaktır.
yenilmezgalyalı yenilmezgalyalı
dönemine göre ileri seviyede, motorize bir ordu olarak değerlendirilir, ancak askerlerinin çoğu kark98k denilen manuel tüfekleri kullanır ve yayadır. şimdi asıl soru: bu ordu nasıl bir manyakoğlu manyaktır ki 6 yıl boyunca tüm dünyaya kafa tuttu, koskoca fransayı deniaşırı idareleri olan koca sömürgeleri olan fransayı sadece 15 gün gibi kısa bir sürede dize getirdi de eiffel'in tepesine alman bayrağını dikti? en gelişmiş makinelerle tüfeklerle dolu amerikan ve rus ordularını nasıl yıllarca uğraştırdı ve onlara nasıl böyle kayıplar verdirdi? tek başına bi yandan uçsuz bucaksız rusya bir yandan ingiltere bir yandan kuzey afrikayla nasıl uğraştı???
adım zebercet adım zebercet
taraflı tarafsız herkesin hayran kaldığı ve çok da çekindiği eski alman ordusu. zirveye çıkışı ne kadar mükemmel ise yere çakılışı da o kadar feci olmuştur. 6. ordu, fransa'yı ele geçirip kahraman olurken kısa bir süre sonra stalingrad'ta esir durumuna düşmüştür. böyle bir geçmişe sahiptir.
tayyarağa tayyarağa
prusya ekolünden yetişen ordudur. hitler sağolsun, hiçbir zaman ss kadar ünlenmese bile, "alaman disiplini" dediğimiz şey doğrudan wehrmacht'a yani prusya ekolüne aittir.