wiccan

badtrip badtrip
-- wiccanların benimsediği 13 temel kural --

73 cadının kurduğu, amerikan cadılar komitesi (council of american witches) 1973 yılında nisan ayında, ilkbahar cadı toplantısı yapmış ve önyargıları yıkmak, cadılığı belli bir sisteme sokmak üzere 13 temel prensibi benimsemiş ve kâğıda dökmüşlerdir. dolayısıyla bu 13 temel kural wiccanlar tarafından da benimsenmiş ve wicca’nın da 13 temel prensibi konumuna yerleşmiştir. 13 prensip şu şekildedir:

1) biz, törenlerimizi, ay’ın evreleri ve mevsimsel çeyrekler ve kesişen çeyrekler tarafından ortaya çıkarılan hayat güçlerinin doğal ritmi ile kendimizi bütünleştirmek üzere uygularız.

2) zekâmızın bize, çevremiz ile ilgili eşsiz bir sorumluluk duygusu verdiğini kabul ederiz. ekolojik dengenin sağlanması ve evrim kavramının da bilincinde olarak, doğa ile uyum içerisinde yaşamaya çalışırız.

3) gücün bir derinliği olduğunu kabul ederiz ve bu güç, ortalama bir insanın açık olarak bildiğinden çok daha fazla büyüktür. çok daha fazla büyük olduğundan dolayı bazen doğaüstü diye isimlendirilse de, biz bunu, herkesin doğal potansiyelinin altında yatan bir güç olarak görürüz.

4) yaratıcı gücün, evrendeki kutupları da ispatladığını kabul ederiz - eril ve dişi - ve tüm insanların, eril ile dişiler arasındaki karşılıklı etkileşimin altında da yatan aynı yaratıcı güç’tür. bu iki kutbun birbirini desteklemesi gerektiğini bilerek, hiçbirini diğerinin üzerinde değerlendirmeyiz. cinselliği, zevk ve hayatın şekillendirilmesi olarak değerlendirirz ve aynı zamanda enerji kaynaklarından biridir ve dinsel bir tapınmadır (kutsaldır).

5) hem iç hem de dış dünyaları, ya da psikolojik dünyaları -ki bazen ruhsal dünya olarak da bilinir- biz toplu bilinçsiz iç dünyalar vb. olarak kabul ederiz. ve bu iki boyutun birbiriyle etkileşimini, doğaüstü fenomenin ve sihirsel egzersizlerin bir temeli olarak görürüz. bir boyutu diğerinden daha az önemsemeyiz, çünkü görürüz ki her ikisi de bizim tamamlanmamız için gereklidir.

6) hiçbir otoriter hiyerarşiyi kabul etmeyiz ancak öğretenleri onurlandırır, daha fazla olan bilgilerini ve ilimlerini paylaşanlara saygı duyar ve kendilerini cesaretle öğretmenliğe adayanlara da şükran duyarız.

7) dini, sihiri ve bilgeligi, bir kişinin dünyayı nasıl gördüğü ve bu dünyada cadı olarak nasıl yaşadığı olarak görürüz. -ki bir dünya görüş ve hayat felsefesi olarak tanımladığımız şey cadılıktır.

8) birine ‘cadı’ demek cadı olmak demek değildir, ancak bu kalıtsal da değildir, titrleri, dereceleri ve kabul törenlerini vb... içermez. bir cadı, bilgece yaşamak, iyi olmak ve başkalarına zarar vermeden doğa ile uyum içinde yaşamayı sağlamak için içindeki güçleri kontrol etmeye çalışır.

9) hayatın ifa edilmesi ve gerçekleştirilmesinin, bilincin geliştirilmesi ve evrimi ile mümkün olduğuna inanırız ve bunun da, kişinin kendi şahsi rolü ile birlikte evrenin anlamını oluşturduğun inanırız.

10) hristiyanlık ya da herhangi bir başka dine ya da hayat felsefesine olan karşıtlığımız, hayatın kurallarını sadece ‘bir tek yol’a bağlamalarıdır. ayrıca bir diğer karşıtlık sebebimiz, diğerlerinin özgürlüğünü inkar edip diğer dinsel inanış ve uygulamaların geçersizliğini desteklemeleridir.

11) amerikalı (veya dünya çapında) cadılar olarak, cadılığın geçmişindeki tartışmaları, farklı terimlerin orjinalleri ve çeşitli kavramların meşruluğunu tehdit olarak görmeyiz. biz, şimdiki zamanımız ve geleceğimiz ile ilgileniriz.

12) biz mutlak şeytan kavramını kabul etmeyiz ve de aynı zamanda satan ya da şeytan diye adlandırılan herhangi bir metaya da ibadet etmeyiz (ki bu hristiyanlık tarafından öne sürülmüştür). diğerlerinin inkar edilmesi ile kazanılan kişisel faydanın gerçekliğine inanmadığımız gibi, diğerlerinin acı çekmesi üzerine gelen gücü de aramayız.

13) sağlığımız ve iyiliğimiz ile uyum içinde olan doğa ile baş başa olmayı seçmemiz gerektiğine inanırız.

-- alıntıdır --
yasevyabadabadu yasevyabadabadu
wiccanların öğretisi mevcuttur;öğretilerinin adı wiccan rede-dir.

bide within the law you must, in perfect love and perfect trust.
live you must and let to live, fairly take and fairly give.

for tread the circle thrice about to keep unwelcome spirits out.
to bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme.

light of eye and soft of touch, speak you little, listen much.
honor the old ones in deed and name,
let love and light be our guides again.

deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune.
widdershins go when the moon doth wane,
and the werewolf howls by the dread wolfsbane.

when the lady's moon is new, kiss the hand to her times two.
when the moon rides at her peak then your heart's desire seek.

heed the north winds mighty gale, lock the door and trim the sail.
when the wind blows from the east, expect the new and set the feast.

when the wind comes from the south, love will kiss you on the mouth.
when the wind whispers from the west, all hearts will find peace and rest.

nine woods in the cauldron go, burn them fast and burn them slow.
birch in the fire goes to represent what the lady knows.

oak in the forest towers with might, in the fire it brings the god's
insight. rowan is a tree of power causing life and magick to flower.

willows at the waterside stand ready to help us to the summerland.
hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye.

hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning.
white are the flowers of apple tree that brings us fruits of fertility.

grapes grow upon the vine giving us both joy and wine.
fir does mark the evergreen to represent immortality seen.

elder is the lady's tree burn it not or cursed you'll be.
four times the major sabbats mark in the light and in the dark.

as the old year starts to wane the new begins, it's now samhain.
when the time for imbolc shows watch for flowers through the snows.

when the wheel begins to turn soon the beltane fires will burn.
as the wheel turns to lamas night power is brought to magick rite.

four times the minor sabbats fall use the sun to mark them all.
when the wheel has turned to yule light the log the horned one rules.

in the spring, when night equals day time for ostara to come our way.
when the sun has reached it's height time for oak and holly to fight.

harvesting comes to one and all when the autumn equinox does fall.
heed the flower, bush, and tree by the lady blessed you'll be.

where the rippling waters go cast a stone, the truth you'll know.
when you have and hold a need, harken not to others greed.

with a fool no season spend or be counted as his friend.
merry meet and merry part bright the cheeks and warm the heart.

mind the three-fold laws you should three times bad and three times good.
when misfortune is enow wear the star upon your brow.

be true in love this you must do unless your love is false to you.

these eight words the rede fulfill:
"an ye harm none, do what ye will"
ahteridünbaledar ahteridünbaledar
bu hristiyan arkadaşlar orta çağ döneminde tapınak şovalyeleriyiz diye kendilerine kulp bulup fransadan atlılarla kudüs tapınağına gidiyor, oradaki hz.süleymanın sakladığı büyü kutabı, kutsal kase ve ne kadar altın varsa kendi şehirlerine götürüyorlar.

yoksa bunlar cadılığı mezapotamyadaki kadar bilecek yetkinlikte insanlar değillerdi diye düşünüyorum.
hz. süleyman'nın hayvanlarla, cinlerle ve ifritlerle konuştuğu hatta onlara hükmedebildiği 3 büyük din tarafından da kabul görmüştür.
yahudi olduğu için muslumanlıkta nebilerdendir.