william shakespeare

kerrigan kerrigan
konularını tarihten alan yazar, antik düşünceyle ingiliz ruhunu ustaca birleştirmeyi başarmıştır.
yazmış olduğu piyeslerde konunun güzelliği ve olgunluğu kadar kelime bolluğu geniş bilgi ve insan ruhunu yansıtan hareketlere yer verir.
38 kadar piyesi var. en önemlileri; hamlet, otello, kral lir, romeo ve jülyet, jül sezar, venedik taciri.
bu başlıktaki 445 giriyi daha gör