yağma

flavius flavius
1) birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, talan.
2) tarihte; akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3) sıfat olarak; baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.*
famenoth famenoth
5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 148. maddesinde "yağma" suçu şu şekilde düzenlenmiştir;

1- bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2- cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

3- mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

(bkz: nitelikli yağma)
syme syme
new york da bile oluyorsa; türkiye de hayli hayli olur. rahat olun. alışın böyle şeylere. yağmanın eğitimle falan alakası yok.