yahudi

1 /
legionturk legionturk
türkiyedekilerinde sabetayist sayısı çok fazladır. osmanlıya zor günlerinde baş kaldırmayan azınlıktır. dünya siyasetinde ağırlığı fazladır. ermeni soykırımını abd de kabul edilmesini önlemektedirler. tehlikelidirler
mulder mulder
zamanında filistin topraklarını teker teker satın alıp sonra orada devlet kuran, yakın zamanda da gap kapsamındaki birçok yerde geniş arazileri satın alan toplum
illusion illusion
dünyayı yöneten topluluk. abd nüfusunun 3%ünü oluşturan ve siyasete yön vermede en etkin konumda olan azınlıktır. lobicilkte son derece özgür faaliyetlere imkan veren abd siyasetinde en fazla söz sahibi olan lobi yahudi lobisidr. sadece abd bünyesinde değil, tüm dünya yahudileri arasında kusursuz bağlantı kurmaya imkan sağlayan bir teşkilatlanma söz konusudur ki, asırlardır vatan sahibi olmamış ve yaşadıkları ülkelerde azınlık konumunda kalmış bir ırk için başka şansları da yoktur. kutsal kitaplarındaki ifade ile kendilerini "seçilmiş-üstün ırk" olarak gören yahudiler, her anlamda güce sahip olmak yetiştirilirler ve aralarındaki "inanç gereği dayanışma" ile bunu sağlarlar. dünya medyası yahudilerin tekelindedir. sahip oldukları kara parcasını savunma adına yapamayacakları yoktur, sadece israildeki yahudiler değil, tüm dünya yahudileri bu uğurda kendilerine düştüğüne inandıkları savaşı yaşamaktadırlar, sadece birbirlerine güvenirler, diğerleri hedefe giden yoldaki piyonlardır.e burdan sonrası iyice tehlikeli sulardır ve yazar derhal susmalıdır.
aqua aqua
yahudi nedir, önce necip fazıl kısakürek'in yazısından bakalım, sözlüğümüzde onun gibi bir üstadın yazısı bulunsun...

önce öz peygamberine ihanet eden, tevhid bayraktarı resul (tûr-u sinâ) ya çıkınca altundan bir buzağı yapıp ona tapmaya başlayan ve peygamber lanetine uğrayan, o...

böylece, nebîler beşiği, üstün ırk israiloğulları içinden kopup fesad ve hiyanet mâdeni yeni bir kavim halinde dölleşen, asıl yahudiyi mayalandıran, artık hep öyle devam eden ve insanlığın başına belâ kesilen, o...

içinden yetişmiş ve yeni ölçülerle gelmiş isâ peygamber'i dinsizlikle suçlayan, romalı'lara gammazlayan ve romalı askerlere kimin tutulacağını göstermek için, havarîler meclisinde onu yanağından öpmeye kadar alçalan* o...

derken babasız hak peygamber hazret-i isa'nın hak dinini içinden tahrif eden, yeni peygamberi allah'ın oğlu diye gösteren, "baba-oğul-ruhülkudüs" küfrünü icad eden* o...

islâmda münafıklığı mayalandıran, bütün bâtıl mezhepleri kuran, besleyen ve kur'ânda allah'ın lânetine hedef olan, o...

dünyanın her tarafına yayılıp kene sessizliği ve sinsiliği içinde kanını emdiği her yerden atılan, sonunda ispanyadan kovulan, sırtında ucu kurşunlu kamçıların iziyle türkiye'nin kapısını çalan, karalar ve denizlerin haşmetli imparatoru kanunî sultan süleyman'ın lûtuf ve merhameti sayesinde yurdumuza sızan, en kısa zamanda türk iktisadî hayatına hâkim olan*, hattâ bir kızını kanunî'nin oğluna nikâh ettirmeye kadar başaran*, derken osmanlı tarihi boyunca yeniçeri fesadının baş âmili "züyûf akçe-hileli para" marifetini yürüten, o...

öbür taraftan da, türk vatanının en habis fesad ve hıyanet merkezi selânikten kalkarak gûya islâmı kabul etmiş bir kafile halinde (dönmeler) edirne ve istanbul'a gelen ve bizi yahudi hüviyetiyle törpüleyişini bir de müslüman sıfatına bürülü olarak tecrübeye kalkan*, o...

fransız ihtilâlinde, perde arkası en büyük rolü oynayan, ilk enflâsyon parası asinyayı çıkartıp ihtilâlin iktisadî muvazenesini allak bullak eden, neticede bir yandan krallık, öbür yandan inkılâp fransasını, yani sadece fransa'yı batırmak emelini besleyen o...

ikinci abdülhamîd devrinde islâm dünyasının merkez noktalarından birine çivi çakmak için filistin'de küçük bir toprak isteyen, buna karşılık türkiye'nin bütün dış borçlarını* ödemek teklifinde bulunan, fakat ulu hakan tarafından teklifleri reddedilen, nihayet yüce hükümdarı ittihat ve terakki komitecilerine düşürten, o...

dünyada ilk defa parayı ve şişkin sermayeyi icad eden*, sonra karl marx marifetiyle onu tahrip eden, 1917 komünist ihtilâlinde güdücüler arasında yer alan (troçki, zinvoyef vesaire), peşinden dünya çapında bir yahudi filozof hanri bergson'a tahrip âletini tahrip ettiren, netice olarak nerede ve hangi mezhep varsa bir taraftan kuran ve bir taraftan yıkan, yani kendi dışında insanlığı her türlü birlik ve yekpârelikten uzaklaştıran, o...

türk millî kurtuluş hareketi yunanlıya karşı zafere ulaşır ulaşmaz, türk'ü ve onun şahsında islâmı yok etme azmindeki batı ülkelerinin üzerimize saldırmasını önlemek ve göstermelik istiklâlimizi sağlamak şartını islâmdan ayrılmamıza ve mukaddesatımızı feda etmemize bağlayan ve bunda muvaffak olan, yine o...

nihayet her yerde, plânını gerçekleştiren, bu arada türkiye'de dilediği fuhuş, ahlâksızlık ve iktisadî çöküş iklimini tutturan, gizli imparatorluğunun maketi minik israil devletini kuran, onunla islâm âlemi ve petrol dünyasının en nazik noktasına kazığını kakan, arı kovanı hummasiyle çalışan, çabuk seferber olmakta dünyada birinci orduyu meydana getiren, çevresinde kendisinden en aşağı 10 misli büyük arap âlemini iflâsa uğratan, hep o...

şu anda kolları karnının altında saklı bir ahtapot gibi, bir koliyle suriye, öbür koliyle irak, daha öbür kollarıyle de kuveyt, hicaz, mısır ve libya istikametlerini kollayan, bu rolünün tahakkukuna zemin hazırlamak için bir dünya felâketine muhtaç bulunan, bunun için de rus-amerikan rekabetini kızıştıran ve türeme-üreme yatağı emperiyalizmayı besleyen, kısacası topyekûn medeniyetleri eritme yolunda büyücü kazanını durmadan karıştıran, yalnız o...

yine o, hep o, yalnız o, daima o...
mavio mavio
şöyle bir teorim var; bu insanlar tarih boyunca devamlı kesilip biçilip katledilmişler ve doğal seleksiyon sonucu günümüze yalnızca en iyileri ve en seçkinleri ulaşabilmiş. bu yüzden dünya ekonomisinde bu kadar söz sahibiler ve birbirlerine kenetliler
leviathan leviathan
kendilerine ah vah ettirmeyi çok iyi başarmış ama bu arada da çoğu köşe başlarını tutmuş,bununla da kalmayıp zamanında isteyip alamadıkları topraklarda hitleri de kullanarak kendi insanlarını öldürtüp "oralarda tutunamıyoruz" imajı vererek 1948'de bir ülkecik kurarak çeitli ülkelerdeki lobi faaliyetleriyle dünyayı yönetmeyi başarabilmiş,
buna karşın kendi içlerinde hep lanetli bir kavim olduklarının acısıyla birbirlerini suçlamış,
dini görüşleri olarak çoğu müslümandan daha radikalliğe saparak cinsel ilişki de eşinin vücudunu görmeden işin iyapabilecek seviyeye ulaşmış,
kendilerini her zaman saf ve tek ırk olarak görerek dünyadaki diğer insanları birer teba veya köle olarak görmüş zavallılar...
1 /