yalta konferansı

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR CC:bu fonksiyonu kullanarak girinizi doğrudan seçmiş olduğunuz sosyal platformda da yayınlayabilirsiniz
ahmak ı hayal
4-11 şubat 1945 tarihleri arasında cereyan eden yalta konferansında görüşülen konular ve sonuçları özet olarak şöyleymiş:

"uzakdoğu: sscb, almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre sonra japonya'ya savaş açmayı ve uzak doğu savaşına katılmayı kabul etti. buna karşılık sscb birçok tavizler elde etmeyi başardı. güney sakhalin ile civarındaki adaların, port arthur deniz üssü ve kuril adalarının sscb'ye verilmesi; mançurya, çin'in egemenliği altında kalmakla birlikte, doğu çin demiryolları ve güney mançurya demiryollarının rusya ile çin tarafından ortak işletilmesi; 1924'de dış moğolistan'da kurulmuş, ancak çin tarafından reddedilmiş olan halk cumhuriyeti statükosunun korunması kabul edildi. uzak doğu hakkındaki bu antlaşma son derece gizli tutuldu ve hatta chiang kai-sek'e dahi bildirilmedi.

almanya: almanya üç işgal bölgesine ayrılacak, fakat ingiltere ve amerika kendi bölgelerinde fransa'ya da bir kısım bırakacaklardı. aynı şekilde berlin şehri de ortak işgal altında bulunacaktı.

tamirat borçları: sscb, almanya'nın 20 milyar dolar tamirat borcu ödemesini ve bunun yarısının kendilerine verilmesini; bahsekonu borcun da ya-nsımn iki yıl içinde makina, sınai teçhizat seklinde menkul sermaye olarak; geri kalan bakiyenin de 10 yıl içinde almanya'nın çeşitli ürünlerinden ödemesini; alman ağır sanayiinin % 80'nin yo-kedilmesini teklif ettiler. sovyet teklifi amerika ve ingiltere tarafından çok ağır bulundu ve 20 milyar rakamı esas olmak kaydıyla ödeme şekli müteakip müzakerelere bırakıldı.

birleşmiş milletler: burada bahis konusu olan veto ve üyelik meselesiydi. güvenlik konseyinin daimi üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. üyelik konusunda ise sovyetler, türkiye başta olmak üzere sscb ile diplomatik münasebet kurmamış olan güney amerika devletlerinin birleşmiş milletler teşkilatı'na üye olarak alınmamalarını teklif etti. müzakereler sonunda; 1 mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmemiş olanların üyeliğe alınmalarına karar verildi. bu karar üzerine türkiye, 23 şubat 1945'de almanya ve japonya'ya savaş ilan etti.

polonya sorunu: varşova'da bulunan geçici polonya hükümeti'nin en kısa zamanda gizli oya dayanan serbest ve demokratik seçimler yapması kararlaştırıldı. polonya'nın doğu sınırları için, 1919 paris barış konferansında tespit edilen "curzon çizgisi" kabul edildi. batı sınırları için sovyetler, oder-neisse nehirleri çizgisini teklif ettiler. ingiltere polonya'nın almanya'dan toprak ilhakına karşı olduğundan sınırların tesbiti işi sonraya bırakıldı. kısacası polonya konusunda özellikle ingiliz ve sovyet görüşleri farklı idi.

kurtarılan avrupa hakkında demeç: bu demeçle, eski nazi almanyası peyki olan ülkelerde demokratik rejimlerin kurulacağı açıklandı.

iran'ın durumu: bu sırada kuzey iran sovyet işgali altında bulunmakta idi. bu durumdan faydalanmak isteyen ruslar, petrol sebebiyle bölgeyi iran'dan ayırma girişimlerinde bulundular. sscb'nin bu tutumu karşısında ingiltere hoşnutsuzluğunu beyan etti ve meselenin görüşülmesi sonraya bırakıldı

boğazlar sorunu: boğazlar statüsünün sscb lehine değiştirilmesine, konunun dışişleri bakanları tarafından ele alınmasına, durumdan türkiye'nin de haberdar edilmesine karar verildi."
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
anambunelan
-hak ve batılın savaşında her birey bilerek yada bilmeyerek hz. ibrahim'in ateşine su taşıyan karınca ve ağzında saman çöpü taşıyan yılan misali safını belirlemiş imtihanını vermekte. bu büyük mücadelede, batılın büyük destekçilerinden ingiltere'nin anlı şanlı en amansız emperyalist başbakanlarından winston churchill bugünlerde sıklıkla duyduğumuz batılın "yeni dünya düzeni" denen hedefine giden yoldaki çalışmalarını bize şu sözlerle ifade ediyor; ''dünyada büyük bir olayın,büyük bir planın yapıldığını ve bizim de bu planda sadık bir uşak olarak hizmet edebildiğimizi görmeyen göz kördür''

planladıkları, askerlik ettikleri siyonizm'in "yeni dünya düzeni" dedikleri hakimiyeti için büyük savaşlar yapıldı, milyonlarca insan katledildi, imparatorluklar yıkıldı, devletler milletler kamplara ayrıştırıldı, tüm insanlık büyük acılara mahkum edildi. ve bu süreç gittikçe hızlanmakta şiddetini arttırmakta...

milli görüş'ü ve rahmetli lideri necmettin erbakan'ı yakından takip edenler bilirler ki, hakkın safında, batılın bu planlarını en iyi anlayan ve karşı mücadelesini veren cihad toplumu olarak ''yaşanabilir bir türkiye, yeniden büyük türkiye ve yeni bir dünya'' için 2. yalta konferansını tekrar toplamak ve bu hile düzenini yıkmak en önemli vazifedir.

2.yalta konferansını toparlamaya aday olan bizlerin; 1. yalta konferansını bilmesi, tahlil edebilmesi, bu konferans sonucunda dünyanın nasıl şekillendiğini ve şekillenmekte olduğunu çözümleyebilmesi çok önemlidir. eğer bilmezsek 2. yaltayı toparlama sözümüz bir slogandan öteye gidemez ve rahmetli necmettin erbakan'ın deyimiyle sadece gönlümüzü avutmuş oluruz.

1.yalta konferansı 2. dünya savaşının sonlarına doğru savaşı kazanacağı belli olan üç müttefik ingiltere, abd ve rusyanın siyonist liderlerinin katılımıyla 1945 yılında kırımın bir sahil kenti olan yaltada gerçekleşti. konferansta ingiltereyi ingiltere başbakanı winston churchill, abd'ni başkan roosevelt rusyayı ise stalin temsil ettiler. sözüm ona gelecekteki barışın oturtulacağı zemini konuşmak için gerçekte savaş sonrası avrupanın ve dünyanın nasıl şekilleneceğine karar vermek adına bir araya gelmişlerdi. fakat ne olduysa o ana kadar müttefik olan, almanya'ya karşı birlikte mücadele eden üç lider de konferansda çok farklı beklentilerle masaya oturdular. her bir ülkenin öncelik talebi diğerinden farklıydı. abd savaş sonrası askerlerinin avrupadan çekilmesinden sonra oluşacak sonuçla ilgiliydi ve uzak doğudaki cephede rusyanın japonyaya savaş açmasını, bu cephedeki savaşın bu sayede çok daha kısa sürede bitmesini talep ediyordu. ingiltere ise almanya ve polonya meselelerinin öncelikli olmasını, savaş sonrası fransanın konumunu, balkanlarda ve irandaki ingiliz nüfuzunun konuşulmasının karara bağlanmasını istiyordu. rusyanın önceliği ise savaş sonrası rusyanın ekonomik olarak güçlendirilmesi, 1905 yılında uğradığı toprak kaybının telafisi ve gelecekte muhtemel almanya saldırısına karşı güvenliğinin sağlanması idi.

neticede yalta kararları adında bir dizi karar alıp konferansı nihayetlendirdiler. bu alınan kararlar içerisinde rusyanın japonyaya savaş ilan etmesini ve karşılığında kuril adasının rusyaya verilmesini, almanyanın yüklü miktarda savaş tazminatı ödemesini, nazizmden ve silahtan arındırılmasını, üç parçaya bölünmesini ve fransaya da bir miktar işgal bölgesi ayrılmasını, korenin güney ve kuzey olarak ikiye ayrılmasını, bm teşkilatının kurulmasını sayabiliriz.

ingiltere ve rusya iran üzerindeki petrole dayalı menfaatlerini çözümlemeyi daha ileri tarihlere bıraktılar.:) boğazlar statüsünü ise rusya lehine değiştirip türk hükümetine bildirilmesine karar verdiler. bu konferanstan müttefikler ilerde düşman görünümlü özünde ise aynı hedef için çalışan biraderler olmak üzere aslında kamuoyuna açıklanmayan gizli maddeler ve kararlarla ayrıldılar.

adı konferans olan siyonizmin bu tiyatrosunda, düne kadar müttefik olan üç ülke sonradan soğuk savaş olarak adlandırılan oluşumun tohumlarını attılar. dünyayı kominizm ve kapitalizm adına sahte bir şekilde kamplara ayırarak, ulusları ekonomik ve insan kaynakları yönünden sömürdüler, gerçek ve nihai düşmanları olan hakkın temsilcisi islam ülkelerine karşı pozisyon sağladılar, üslerini, askeri kuvvetlerini kendi oluşturdukları bu yapay tehlikeye karşı ülkemizinde içinde bulunduğu topraklarda konuşlandırdılar. bu durumu milli görüş lideri necmettin erbakanın deyimiyle devletler arası bir horoz dövüşü diye nitelendirmek en doğrusu olacaktır. oyunu en iyi tahlil eden erbakan hoca : ''kapitalizm ve kominizm siyonizm timsahının alt ve üst çeneleridir. düşman olarak gözükmeleri avını yakalamak ve dişlerin arasında öğütmek içindir. birinden kaçan diğer çeneye yakalanır ve siyonizme av olur''şeklinde defalarca izah etmiştir. avrupa birliği de bir siyonizm projesi olarak kurulmasından itibaren siyonizm timsahının bünyesinde yer almıştır.

soğuk savaş gibi sahte bir oluşumla dünyayı ikiye bölen bu düşman! devletler bm'in kuruluşunda gayet güzel anlaşmışlar; abd, rusya, çin, ingiltere, fransa olmak üzere beş daimi üye ülke kurucu olma vasfıyla veto hakkına sahip olmuştur. sözde tüm dünya devletlerinin milletlerinin hakkını hukukunu korumak adına kurulan bu siyonist kuruluşta sadece israilin ve maşalarının hakkını hukukunu korumayı görev bilmişlerdir. tüm dünya mazlumları ve islam beldeleri bu takım elbiseli, kravatlı, beyefendi görünümlü vampirlerin elinde yllardır hak ve hukuktan yoksun mezalim içindedirler. işte tüm bu ifsat projelerinin temeli 1.yalta konferansındaki kararlardır.

hakka değil güce önem veren ve tapan bu sistemle dünyanın huzura, güvene ve refaha ulaşamayacağı çok açık olduğu için üstün bir gayretle çalışmak ve bu ifsat konferansına alternatif olacak şekilde 2.sini düzenlemek, bu ifsadı islah etmekle yükümlüyüz. 1.yalta konferansı ve kararları sonrasındaki çalışmalarının neticesinde çok daha tehlikeli gelişmelere hızla yol almaktayız. artık kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. bu süreç islam ümmetinin ve tüm dünya mazlumlarının, halklarının var olma yada allah muhafaza siyonizmin çizmeleri altında tamamen ezilmesi yok olması anlamına gelmektedir.

bu tarihsel süreçte özellikle fransaya dikkat çekmek isterim. daha yakın zamanlarda akp hükümetinin verdiği destekle natoya tekrar dönen fransa 1. yalta konferansında da emperyalist sömürü düzeninden payını alması konusunda unutulmamıştı. bugün de fransanın yeniden şovenist bir şekilde ön saflarda yerini almasını, tekrar natoya döndürülmesini çok manidar bulmalıyız. üstelik rusya ve ingilterenin 1.yalta konferansında iran menfaatleri ve özellikle petrolü konusundaki anlaşmazlıklarını ileri bir tarihe atmaları bugünlerde yaşadığımız suriye sorunu çerçevesinden ayrı düşünülmemeli.

yalta konferansının gizli ajandası yürürlüktedir ve dünya yeni bir paylaşım için tekrar kan gölüne çevrilmek üzeredir. yalta konferansında ki esas gizli maddeler hiç şüphesiz tamamıyla ülkemiz hakkındadır. şimdi yeniden oluşturulan müttefikliklere asla tam anlamıyla güvenilmemeli,arkamız yaslanılmamalıdır.

yüce kitabımız kuran-ı kerim ve sünnetullahın bizlere yol gösterdiği gibi "küfür tek milletdir, islam tek ümmettir, tek milletdir".
bu bağlamda mütrefiklerimizi tek gözü ve kalbi kör olanlardan değil tamamen islam ülkeleriyle oluşturmamız gerekmektedir.

vel akibetu lilmuttakin.. şerefli ve sevindirici haber muttakilerindir...

[aslan karam - 4 temmuz 2012]

http://www.millidevrim.co...


yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
sol hegelci
roosevelt ve churchill, stalin'in sürekli baskılarından, sadece kendi fikrine uygun olanları kabul etmesinden ve sadece onun istediklerini dinlemekten bıkmışlardı.
bu neden ona bir oyun oynamaya karar verdiler. bir sabah, konferans başlamadan önce churchill şöyle dedi: rüyamda bütün dünyanın hakimi olduğumu gördüm. bende dedi roosevelt, rüyamda tüm evrenin hakimi olduğumu gördüm. ya siz mareşal stalin. siz bir şey gördünüz mü?
ben de sizin atanmanızı bay churchill, ne de sizinkini bay roosevelt, kabul etmediğimi gördüm.
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
myrica
dünyanın en ağır 3 orospu çocuğunun milyonlarca kişinin hayatı hakkında karar verdiği konferanstır.

doğu avrupanin sovyet etkisine girmesinin sebebidir.churchill bu ülkeleri stalinin avucunun içine vermiştir.haritasını bile çizmiştir ibne herif.

yani churchill tipik bir ingiliz diplomatı olarak kendisine güvenilmeyeceğini kanıtlamıştır.

ve garip bir şekilde doğu avrupada staline karşı ölümüne bir nefret vardır,churchille değil.
yazarlara mesaj atabilmek için çekirgelik seviyesini geçmeniz gerekir
instela

instela ile kendinizi özgürce ifade edebilir ve yazdıklarınızla anında binlerce kişiye ulaşabilirsiniz

üye olmak yalnızca saniyeler alır

zaten bir hesabınız var mı? giriş yapın