yalta konferansı

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
ahmak ı hayal
4-11 şubat 1945 tarihleri arasında cereyan eden yalta konferansında görüşülen konular ve sonuçları özet olarak şöyleymiş:

"uzakdoğu: sscb, almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre sonra japonya'ya savaş açmayı ve uzak doğu savaşına katılmayı kabul etti. buna karşılık sscb birçok tavizler elde etmeyi başardı. güney sakhalin ile civarındaki adaların, port arthur deniz üssü ve kuril adalarının sscb'ye verilmesi; mançurya, çin'in egemenliği altında kalmakla birlikte, doğu çin demiryolları ve güney mançurya demiryollarının rusya ile çin tarafından ortak işletilmesi; 1924'de dış moğolistan'da kurulmuş, ancak çin tarafından reddedilmiş olan halk cumhuriyeti statükosunun korunması kabul edildi. uzak doğu hakkındaki bu antlaşma son derece gizli tutuldu ve hatta chiang kai-sek'e dahi bildirilmedi.

almanya: almanya üç işgal bölgesine ayrılacak, fakat ingiltere ve amerika kendi bölgelerinde fransa'ya da bir kısım bırakacaklardı. aynı şekilde berlin şehri de ortak işgal altında bulunacaktı.

tamirat borçları: sscb, almanya'nın 20 milyar dolar tamirat borcu ödemesini ve bunun yarısının kendilerine verilmesini; bahsekonu borcun da ya-nsımn iki yıl içinde makina, sınai teçhizat seklinde menkul sermaye olarak; geri kalan bakiyenin de 10 yıl içinde almanya'nın çeşitli ürünlerinden ödemesini; alman ağır sanayiinin % 80'nin yo-kedilmesini teklif ettiler. sovyet teklifi amerika ve ingiltere tarafından çok ağır bulundu ve 20 milyar rakamı esas olmak kaydıyla ödeme şekli müteakip müzakerelere bırakıldı.

birleşmiş milletler: burada bahis konusu olan veto ve üyelik meselesiydi. güvenlik konseyinin daimi üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. üyelik konusunda ise sovyetler, türkiye başta olmak üzere sscb ile diplomatik münasebet kurmamış olan güney amerika devletlerinin birleşmiş milletler teşkilatı'na üye olarak alınmamalarını teklif etti. müzakereler sonunda; 1 mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmemiş olanların üyeliğe alınmalarına karar verildi. bu karar üzerine türkiye, 23 şubat 1945'de almanya ve japonya'ya savaş ilan etti.

polonya sorunu: varşova'da bulunan geçici polonya hükümeti'nin en kısa zamanda gizli oya dayanan serbest ve demokratik seçimler yapması kararlaştırıldı. polonya'nın doğu sınırları için, 1919 paris barış konferansında tespit edilen "curzon çizgisi" kabul edildi. batı sınırları için sovyetler, oder-neisse nehirleri çizgisini teklif ettiler. ingiltere polonya'nın almanya'dan toprak ilhakına karşı olduğundan sınırların tesbiti işi sonraya bırakıldı. kısacası polonya konusunda özellikle ingiliz ve sovyet görüşleri farklı idi.

kurtarılan avrupa hakkında demeç: bu demeçle, eski nazi almanyası peyki olan ülkelerde demokratik rejimlerin kurulacağı açıklandı.

iran'ın durumu: bu sırada kuzey iran sovyet işgali altında bulunmakta idi. bu durumdan faydalanmak isteyen ruslar, petrol sebebiyle bölgeyi iran'dan ayırma girişimlerinde bulundular. sscb'nin bu tutumu karşısında ingiltere hoşnutsuzluğunu beyan etti ve meselenin görüşülmesi sonraya bırakıldı

boğazlar sorunu: boğazlar statüsünün sscb lehine değiştirilmesine, konunun dışişleri bakanları tarafından ele alınmasına, durumdan türkiye'nin de haberdar edilmesine karar verildi."
sol hegelci
roosevelt ve churchill, stalin'in sürekli baskılarından, sadece kendi fikrine uygun olanları kabul etmesinden ve sadece onun istediklerini dinlemekten bıkmışlardı.
bu neden ona bir oyun oynamaya karar verdiler. bir sabah, konferans başlamadan önce churchill şöyle dedi: rüyamda bütün dünyanın hakimi olduğumu gördüm. bende dedi roosevelt, rüyamda tüm evrenin hakimi olduğumu gördüm. ya siz mareşal stalin. siz bir şey gördünüz mü?
ben de sizin atanmanızı bay churchill, ne de sizinkini bay roosevelt, kabul etmediğimi gördüm.
myrica
dünyanın en ağır 3 orospu çocuğunun milyonlarca kişinin hayatı hakkında karar verdiği konferanstır.

doğu avrupanin sovyet etkisine girmesinin sebebidir.churchill bu ülkeleri stalinin avucunun içine vermiştir.haritasını bile çizmiştir ibne herif.

yani churchill tipik bir ingiliz diplomatı olarak kendisine güvenilmeyeceğini kanıtlamıştır.

ve garip bir şekilde doğu avrupada staline karşı ölümüne bir nefret vardır,churchille değil.